پنجاه ايستگاه بازرسی

پنجاه ايستگاه بازرسی

امام صادق(عليه السلام ) فرمود: هرگاه يكي از شما حاجتي از خدا خواست كه حتما برآورده گردد، بايد دل به خدا ببندد و از مردم نااميد شود، و اميد جز خدا نداشته باشد، وقتي كه خداوند قلب مؤ من را چنين ديد، قطعا حاجت او را – اگر از خدا طلبيد – بر مي آورد، قبل از آنكه به حساب و باز خواست خداوند در قيامت كشيده شويد خود را به حساب بكشيد چرا كه در روز قيامت پنجاه ايستگاه (بازرسي ) است كه توقف در هر ايستگاه ، مدت هزار سال است ، سپس آيه 5 سوره سجده را خواند:(ثم يعرج اليه من يوم كان مقداره خمسين الف سنه مما تعدون(جبرئيل و فرشتگان به سوي خدا عروج مي كنند، در روز (قيامت) كه اندازه آن ، پنجاه هزار سال از آنچه مي شماريد (از سالهاي دنيا باشد).
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه