جنایتی تکان دهنده

جنایتی تکان دهنده

شخصی به حضور پیامبر – صلی الله علیه و آله – آمد و مسلمان شد، پس از مدتی به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: آیا توبه من قبول است ؟. پیامبر- صلی الله علیه و آله – فرمود: خداوند توبه پذیر مهربان است . او گفت : گناه من بسیار بزرگ است ! پیامبر فرمود: وای بر تو، عفو و بخشش خدا بزرگتر است، حال بگو بدانم گناهت چیست ؟ او عرض کرد: من به یک مسافرت طولانی رفتم، همسرم باردار بود، پس از چهار سال به خانه برگشتم، همسرم به استقبال من آمد، و پس از احوال پرسی دیدم در خانه ما دخترکی رفت و آمد می کند، به همسرم گفتم : این دخترک کیست ؟ (از ترس اینکه او را نکشم) گفت : دختر همسایه است، با خود گفتم لابد پس از ساعتی می رود، ولی دیدم او همچنان در خانه من است و همسرم او را پنهان می کند، به همسرم گفتم : راستش را بگو این دخترک کیست ؟ گفت : یادت هست که وقتی مسافرت رفتی من باردار بودم، این دخترک نتیجه همان بارداری است و دختر تو است ! وقتی فهمیدم که دختر من است، شب تا صبح ناراحت بودم، که با او چه کنم، وجود او ننگ است، سرانجام صبح زود از خواب بیدار شدم، نزدیک بستر دختر، رفته دیدم خوابیده، او را بیدار کردم و به او گفتم با من بیا به نخلستان برویم، بیل و کلنگ را برداشتم و براه افتادم، او نیز به دنبال من می آمد، وقتی به نخلستان رسیدیم، زمینی را در نظر گرفتم، و به کندن گودالی مشغول شدم، دخترک مرا کمک می کرد و خاکها را بیرون می ریخت، وقتی که گودال به وجود آمد، پاهای دخترک را گرفتم و او را به گودال انداختم … )اشک در چشمان پیامبر – صلی الله علیه و آله – حلقه زد… و آن حضرت منقلب شد(…. سپس دست چپم را روی شانه او گذاشتم و به روی او با دست راست خاک می ریختم، او پابپا می کرد و می گفت : پدرم چه می کنی ؟ به او اعتنا نکردم و همچنان به کارم ادامه دادم، در این میان مقداری خاک به ریش من پاشید، او دست خود را دراز کرد و خاک ریشم را پاک نمود، در عین حال همچنان خاک بر سرش ریختم تا زیر خاک ماند. رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – در حالی که اشک چشمش را پاک می کرد و گریه گلویش را گرفته بود، فرمود: اگر رحمت خدا بر غضبش پیشی نگرفته بود، هماندم انتقام آن دخترک بی گناه را از تو می گرفت!
داستان صاحبدلان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید