عزل قاضي

عزل قاضي

ابوالاسود دئلي از ياران مخلص و دوستان صميمي اميرمؤمنان علي عليه السلام بود و در علم و عدالت و فضائل اخلاقي ، به سطح عالي كمال رسيده بود به گونه اي كه حضرت علي (ع) در دوران خلافتش ، او را قاضي منطقه اي قرار داد، ولي پس از مدتي ، علي (ع) او را از مقام قضاوت ، عزل كرد. او به حضور علي (ع) آمد پرسيد: چرا مرا از مقام قضاوت عزل كردي ، آيا از من خيانت و انحرافي ديدي؟!. اميرمؤمنان(ع) در پاسخ او فرمود: نه ، در تو خيانتي نديدم ، ولكن صوتك يعلو صوت الخصمين : ولي هنگام قضاوت ، صداي تو بلندتر از صداي دو نفري است كه براي قضاوت (بين اختلاف و نزاع خود) به حضور تو آمده اند. يعني قاضي نبايد آنچنان بلند، سخن بگويد كه صدايش بلندتر از صداي متهمين باشد، تا مبادا يكنوع تحميل و هراس بر آنها وارد گردد، و در نتيجه آنها در گفتار خود در تنگنا قرار گيرند. آري تنها به اين جهت تو را از مقام قضاوت ، عزل كردم!
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه