تعبیر خواب عجیب

تعبیر خواب عجیب

متوکل (دهمین خلیفه و طاغوت عباسی) از ستمگران بسیار خونریز و متکبر و ستمگر تاریخ است ، وی به خصوص با علی (ع) و آل علی (ع) دشمنی و کینه سختی داشت ، و به ساحت مقدس آنحضرت ناسزا می گفت ، و از ناصبی های بسیار کثیف بود. وی شبی در عالم خواب دید: علی (ع) در میان آتش شعله ور، است ، وقتی بیدار شد، اظهار خوشحالی کرد، چرا که دشمن علی (ع) بود. تا اینکه از یکی از علمائی که به تعبیر خواب آگاهی داشت ، خواست ، این خوابش را تعبیر کند، بی آنکه اسم علی (ع) را ببرد. او گفت : سزاوار است آنکس که در عالم خواب در درون آتش دیدی ، پیامبر یا وصی پیامبر (ص) باشد. متوکل گفت : این تعبیر خواب را از کجا می گوئی ؟!. معبّر خواب ، در پاسخ گفت : (در آیه 8 سوره نمل) قرآن می خوانیم : فلما جائها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها: هنگامی که (موسی) نزد آتش (در آغاز وحی بر او) آمد، ندائی برخاست که مبارک باد آن کسی که در آتش ‍ است (گوئی آتش او را احاطه کرده) و آنکس (فرشتگان) که بر اطراف آتش هست نیز مبارک باد.
داستان دوستان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید