تعبير خواب عجيب

تعبير خواب عجيب

متوكل (دهمين خليفه و طاغوت عباسي) از ستمگران بسيار خونريز و متكبر و ستمگر تاريخ است ، وي به خصوص با علي (ع) و آل علي (ع) دشمني و كينه سختي داشت ، و به ساحت مقدس آنحضرت ناسزا مي گفت ، و از ناصبي هاي بسيار كثيف بود. وي شبي در عالم خواب ديد: علي (ع) در ميان آتش شعله ور، است ، وقتي بيدار شد، اظهار خوشحالي كرد، چرا كه دشمن علي (ع) بود. تا اينكه از يكي از علمائي كه به تعبير خواب آگاهي داشت ، خواست ، اين خوابش را تعبير كند، بي آنكه اسم علي (ع) را ببرد. او گفت : سزاوار است آنكس كه در عالم خواب در درون آتش ديدي ، پيامبر يا وصي پيامبر (ص) باشد. متوكل گفت : اين تعبير خواب را از كجا مي گوئي ؟!. معبّر خواب ، در پاسخ گفت : (در آيه 8 سوره نمل) قرآن مي خوانيم : فلما جائها نودي ان بورك من في النار ومن حولها: هنگامي كه (موسي) نزد آتش (در آغاز وحي بر او) آمد، ندائي برخاست كه مبارك باد آن كسي كه در آتش ‍ است (گوئي آتش او را احاطه كرده) و آنكس (فرشتگان) كه بر اطراف آتش هست نيز مبارك باد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه