انتظار،تحول،انقلاب

انتظار،تحول،انقلاب

ایمان و اعتقاد به امام زمان(عج)، مانع از تسلیم شدن است. ملت هاى باایمان که حضور قطب عالم امکان را در میان خود احساس مى کنند، امید و نشاط مى گیرند و براى مجد و عظمت اسلام مبارزه و جهاد مى کنند با تکیه بر همین امید درخشان بود که ملّت بزرگ ایران، پرچم اسلام را به اهتزاز درآورد و افتخار طول تاریخ و بشر و تاریخ اسلام شد».[1] در کنفرانس «تل آویو» در بحث مبارزه با تفکر مهدى باورى ابتدا امام حسین(علیه السلام) و بعد امام زمان(عج) را مطرح و هر دورا عامل پایدارى شیعه مى دانند; نگاه سرخ و نگاه سبز.
در این کنفرانس که افرادى شیعه شناس و سرشناس، مانند برنارد لوییس و مارتین کرام و… حضور داشتند، مطرح مى شود که شیعه به اسم امام حسین(علیه السلام) و امام زمان(عج) قیامشان را حفظ مى کنند.[2] «حاصد الگار، در کتاب انقلاب اسلامى در ایران، پیشه ى انقلاب اسلامى ایران را به موضوع امامت از دیدگاه شیعه و مسئله ى غیبت امام زمان(عج) و پیامدهاى سیاسى آن، مى داند».[3] در کشور خود ما در آغاز روى کارآمدن رژیم فاسد و وابسته ى پهلوى – آن کودتاگر بى سواد، فاقد هرگونه معرفت و معنویت – یکى از آخوندهاى وابسته به دربار را صدا کرد و از او پرسید، این قضیه ى امام زمان(عج) چیست که مشکلاتى براى ما درست کرده است؟ این آخوند هم طبق میل و دل او جوابى مى گوید. آن قُلدر مأموریت مى دهد که بروید مسئله را حل و تمام کنید و این اعتقاد را از دل مردم بیرون بیاورید. او مى گوید:
«این کار آسانى نیست و خیلى مشکلات دارد و باید کم کم و با مقدمات شروع کنیم. البته آن مقدمات به فضل پروردگار وهوشیارى علماى ربّانى و آگاهان این کشور، در آن دوران ناکام ماند و نتوانستند آن نقشه ى شوم را عملى کنند. در کشور ما یک کودتاچى غاصب، از طرف دانشگاه هاى قدرت استعمارى مأموریت داشت که بیاید ایران را قبضه کند و کشور را دو دستى، تحویل دشمن نماید و براى مسلّط شدن بر مردم یکى از مقدمات لازمش این بود که عقیده به مهدى موعود(عج) را از ذهن مردم پاک کند».[4] مقام معظم رهبرى(دام ظله العالى) مى فرمایند:
«قدرت هاى استکبارى، خواهان غفلت و خواب آلوده بودن و نیز عدم تحرک ملّت ها هستند. و چنین وضعى را بهشت خود مى دانند ; اما انتظار فرج موجب مى شود که انسان به وضع موجود قانع نباشد و بخواهد و به وضعى بهتر و برتر دست پیدا کند».[5] و در جاى دیگر مى فرمایند:
«دشمن ترین اشخاص با این عقیده و با شخص آن بزرگوار، ستمگران عالم اند، از روز غیبت آن حضرت، بلکه از روز ولادت آن حضرت، تا امروز آن کسانى که وجودشان با ستم و با زورگویى همراه بوده بر دشمنى با این بزرگوار، با این پدیده الهى، با این نور و با این شمشیر الهى مشغول شدند. امروز هم، مستکبرین و ستمگران عالم، با این فکر و این عقیده مخالف و دشمن اند و مى دانند که این عقیده و این عشق – که در دل هاى مسلمین به خصوص در دل هاى شیعه است – براى هدف هاى ستمگرانه اى آنها مزاحم است».[6] استاد شهید مطهرى(ره) مى نویسد:
«آرمان قیام و انقلاب مهدى(عج) یک فلسفه ى بزرگ اجتماعى اسلامى است. این آرمان بزرگ، گذشته از این که الهام بخش ایده و راه گشاى به سوى آینده است، آینه ى بسیار مناسبى است براى شناخت آرمان هاى اسلامى. این نوید، ارکان و عناصر مختلفى دارد که برخى، فلسفى و جهانى است و جزئى از جهان بینى اسلامى است، برخى فرهنگى و تربیتى است و برخى سیاسى است، و برخى اقتصادى است و برخى اجتماعى است، و برخى انسانى یا انسانى طبیعى است».[7] حضرت امام خمینى(ره) مى فرمایند: انقلاب اسلامى ایران را، مقدمه انقلاب جهانى حضرت مهدى(عج) مى داند و مى فرمایند:
«من امید دارم که ما به مطلوب حقیقى برسیم، و متصل بشود این نهضت به نهضت بزرگ اسلامى و آن نهضت ولى عصر(عج) است».[8] و نیز مى فرمایند:
«ما به خواست خدا دست تجاوز و ستم همه ى ستمگران را در کشورهاى اسلامى مى شکنیم و با صدور انقلاب مان که در حقیقت صدور انقلاب راستین و بیان احکام محمدى(صلى الله علیه وآله) است به سیطره و سلطه و ظلم جهان خواران خاتمه مى دهیم و به یارى خدا، راه را براى ظهور منجى، مصلح کل و امامت مطلق حق، امام زمان(عج) هموار مى کنیم».[9] حضرت امام خمینى(ره) انتظار را زمینه ساز قدرت اسلام مى دانستند و احیاى هویت اسلامى و بازگشت به خویشتن را تنها راه تجدید عظمت و قدرت اسلام و مسلمانان در جهان دانسته و این موضوع را سرلوحه دعوت خویش قرار دادند و مى فرمودند:
«من به صراحت اعلام مى کنم که جمهورى اسلامى با تمام وجود، براى احیاى هویت اسلامى مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذارى مى کند و دلیلى هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروى از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوى جاه طلبى و فزون طلبى صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد».[10] از آنجا که انتظار موعود در حاکمیت جهانى دین اسلام مى تواند بسیار مؤثر باشد، حضرت امام با ژرف اندیشى احیاى فرهنگ انتظار را به عنوان یکى از ارکان مهم احیاى هویت اسلامى و وسیله اى براى تحقّق دوباره قدرت و شوکت گذاشته ى مسلمان در جهان مد نظر قرار داده و در یکى از بیانات خود که در اولین سال استقرار نظام اسلامى ایراد کردند ضمن بیان مفهوم «انتظار فرج» وظیفه ى منتظران را، چنین برشمردند:
«همه ما انتظار فرج داریم و باید در این انتظار خدمت کنیم، انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور ان شاء الله تهیه بشود».[11] [1] – مقام معظم رهبرى ، فصلنامه انتظار، ش2، ص 59، نقل از روزنامه رسالت، 16 / 10 / 78.
[2] – حسن بلخارى، تهاجم یا تفاوت فرهنگى، ص 93، 94.
[3] – همان، ص 131.
[4] – مقام معظم رهبرى، انتظار، ش 2، ص 36، نقل از روزنامه جمهورى اسلامى، 19 / 10 / 74.
[5] – حضرت آیه الله خامنه اى دام ظله العالى، انتظار، ش 2، ص 37، نقل از جهان اسلام، 19 / 11 / 73.
[6] – مقام معظم رهبرى، فصلنامه انتظار، ش 2، ص 38، نقل از جمهورى اسلامى، 15 / 9 / 77.
[7] – مرتضى مطهرى، قیام و انقلاب مهدى(عج)، ص 5 – 7.
[8] – صحیفه نور، ج 12، ص 175.
[9] – همان.
[10] – صحیفه نور، ج 20، ص 118.
[11] – همان، ج 7، ص 255.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید