هدف از رياست

هدف از رياست

وقتي امير المومنين عليه السلام عازم بصره گرديد تا بيعت شكنان جنگ جمل را سركوب كند در بين راه در ربذه فرود آمد در اين هنگام آخرين گروه حج در ربذه اجتماع كردند تا سخنان امام عليه السلام را استماع كنند. ابن عباس گويد: من به خدمت امام عليه السلام رسيدم و ديدم كفش خود را وصله مي كند. عرض كردم : در حال حاضر ما به اصلاح خود نيازمندتر از اصلاح اين كفش هستيم . اما حضرت جوابي نداد تا از و صله كردن خود فارغ گرديد. سپس هر دو لنگه كفش را كنار يكديگر قرار داد و فرمود: اينها را قيمت كن عرض كردم : اينها ارزشي ندارد. فرمود: هر چه مي ارزند.
عرض كردم : كمتر از يك درهم ارزش دارند. فرمود: واللّه لهما احب الي من امركم هذا الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا به خدا سوگند اين دو لنگه كفش را از رياست بر شما بيشتر دوست دارم مگر اينكه حقي را به پا دارم يا باطلي را دور سازم .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه