گنج نهان

گنج نهان

آورده اند كه چون پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه دوستي كنيد با دوستان خداي و دشمني كنيد با دشمنان خداي . يكي بر خاست و گفت : يا رسول الله ! دوست خداي كيست؟ تا با وي دوستي كنيم و دشمن خدا كيست ؟ تا با وي دشمني كنيم ؟ پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم اشارت كرد به جانب حضرت مرتضي علي عليه السلام و گفت : ولي هذا ولي الله و عدو هذا عدو الله دوست اين مرد دوست خداست و دشمن او دشمن خداست ؛ و گفت : دوست او را دوست دار؛ اگر چه كشنده پدر و فرزندت بود، و دشمن او را دشمن بدار اگر چه پدر و فرزندات بود. و گفت : حبي و حب علي كنز من كنوز العرش و حب علي و اولاد زاد العباد الي الجنه و حب فاطمه و امها خديجه براءة من النار . دوستي من و دوستي علي ، گنجي است از گنجهاي عرش و دوستي علي و فرزندانش ، زاد بندگان است تا به بهشت و دوستي فاطمه عليهم السلام و مادرش خديجه ، براتي است از آتش دوزخ . حق تعالي بهشت و دوزخ را از براي دوستان و دشمنان ايشان آفريده است .
داستان عارفان / کاظم مقدم

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید