پرهيز از امتياز طلبي

پرهيز از امتياز طلبي

پيامبر اكرم صلي اللّه عليه و آله با عده اي از اصحاب خود به سفر رفته بودند. حضرت در بين راه دستور داد گوسفندي را ذبح كنند و غذايي تهيه نمايند. مردي گفت : كشتن گوسفند با من باشد، ديگري گفت : پوست كندن آن با من باشد سو مي گفت : پختن آن را من به عهده مي گيرم . پيامبر صلي اللّه عليه و آله فرمود: من هم هيزم آن را آماده مي كنم . اصحاب گفتند: با رسول اللّه ! پدران و مادران ما فداي شما باد، خود را به زحمت نيندازيد، ما خود هيزم را جمع آوري خواهيم كرد. حضرت فرمود: مي دانم كه شما اين كار را براي من انجام مي دهيد اما خداي عز و جل نمي پسندد كه بنده اش خود را از اصحابش ممتاز كند آنگاه برخاست و براي آنها هيزم جمع آوري كرد.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام)/ محمد رضا اکبري

مطالب مشابه