اثر سم

اثر سم

وقتي كه رسول خدا(ص) وارد مدينه منوّره شدند و پرچم اسلام را بلند كردند، شخصي به نام عبداللّه اُبَي كه يكي از دشمنان سرسخت پيامبر اسلام بود بر آن حضرت حسد بُرد و مي خواست حضرت را به قتل برساند. عبداللّه ، حضرت و اصحاب حضرت را به منزلش دعوت كرد و غذاي مسمومي را ترتيب داد. جبرئيل به رسول خدا(ص) خبر داد.
همينكه غذا حاضر شد رسول خدا(ص) فرمودند:
يا علي دعاي پُرمنفعت را بر اين غذا بخوان .
علي (ع) دعا را خواندند.
بِسْمِ اللّهِ الشّافي ، بِسْمِ اللّهِ الْكافي ، بِسْمِ اللّهِ الَّذي لايضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَي ءٌ وَ لا داءٌ في الاَْرْضِ وَ لا في السَّماءِ وَ هُوَ السَّميعُ العَليمُ.
وقتي دعا خوانده شد همه غذا را خوردند و سير شدند و ضرري به آنها نرسيد با صحت و سلامتي برخواستند و رفتند.
وقتي كه عبداللّه اُبي اين صحنه را ديد، گمان كرد آشپز فراموش كرده سمّ را داخل غذا كرده باشد، رفت و تمام رفقايش را جمع كرد و از غذا خوردند همه به جهنم رسيدند.
داستان هايي از اذکار ختوم و ادعيه مجرب / علي مير خلف زاده

مطالب مشابه