معاشرت

معاشرت

يك بار پيامبر (صلي الله عليه وآله) اموالي را كه به دست آمده بود بين مسلمانان عادلانه تقسيم كرد، مردي از انصار، (كه مي خواست بيشتر به او بدهند) گفت : اين تقسيم موجب خوشنودي خدا نيست . اين خبر به پيامبر (صلي الله عليه وآله) رسيد، آن حضرت به قدري ناراحت شد، كه چهره اش سرخ گرديد فرمود: خداوند برادرم موسي بن عمران را رحمت كند، او از اين بيشتر مورد آزار قرار گرفت و صبر كرد. پيامبر (صلي الله عليه وآله) به ياران فرمود: مبادا يكي از شما راجع به هيچ يك از اصحاب چيزي ناروا به من خبر دهد، زيرا شور و اشتياق آن دارم كه به قلبي صاف و دور از هر گونه آلايش و رنجش با شما زندگي كنم . به اين ترتيب آن حضرت راه و رسم زندگي شيرين را به مسلمانان آموخت كه در پرتو ارتباط دلهاي صاف و نوراني با همديگر پديد مي آيد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه