برادران رسول خدا (ص)

برادران رسول خدا (ص)

اصحاب در محضر رسول اكرم اسلام (ص) بودند، در ضمن سخن ، عرض ‍ كردند: آيا ما برادران توايم اي رسول خدا ؟!. آنحضرت فرمود: نه ، شما اصحاب من هستيد، ولي برادران من كساني هستند كه بعد از من مي آيند و به من ايمان مي آورند، در حالي كه مرا نديده اند. سپس فرمود: براي عمل صالح هر فردي از آنها پنجاه برابر پاداش عمل صالح شما داده مي شود. اصحاب عرض كردند پنجاه نفر از خودشان ؟ فرمود:نه پنجاه نفر از شما.
آنها سه بار اين سؤال را كردند، پيامبر (ص) همين جواب را داد، سپس به علت پاداش پنجاه برابر آنها اشاره كرده و فرمود: لانّكم تجدون علي الخير اعوانا: اين بخاطر آن است كه شما داراي شرائطي هستيد كه آن شرائط شما را در كارهاي خير ياري مي كند ،مانند حضور پيامبر (ص) علي (ع) و نزول وحي و… .
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه