ولادت حضرت علی (علیه السلام) در خانه خداوند و نامگذارى

ولادت حضرت علی (علیه السلام) در خانه خداوند و نامگذارى

نویسنده:دكتر سيد جعفر شهيدى
كنيه مشهور او ابو الحسن و لقب‌هايش فراوان است.از آن لقب‌ها آنچه ميان ايرانيان شهرت دارد اسد الله و حيدر است.
لقب اسد الله را رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم)بدو داد (1) و مادرش وى را حيدر خواند چنانكه در بيتى كه به حضرتش منسوب است آمده:
انا الذى سمتنى امى حيدره كليث غابات كريه المنظره (2)
و حيدر در لغت عربى به معنى شير،است.
ولادت او را روز جمعه سيزدهم رجب،يا بيست و سوم آن ماه و بعضى نيمه شعبان نوشته‌اند.چه سالى؟سى سال يا بيست و نه سال پس از عام الفيل.عام الفيل چه سالى بوده است؟سالى كه ابرهه سردار حبشى با پيلهاى خود براى ويران كردن مكه آمد.اما آن چه سالى بود؟در آن روزگار ضبط دقيق روز و ماه و حتى سال را نمى‌توانستند،چرا كه بيشترين مردم خواندن و نوشتن نمى‌دانستند.حادثه‌ها در ذهن اين و آن بود نه در صفحه كاغذ.و چون حادثه‌اى بزرگ پديد مى‌آمد آن را مبدا تاريخ قرار مى‌دادند.آمدن پيلان به مكه و كشته شدن آنها به سنگ‌ريزه‌هايى كه پرندگان مى‌افكندند،واقعه‌اى بزرگ بود،بدين رو تاريخ را با سال آن واقعه در حافظه نگاه مى‌داشتند.
چون رسول خدا در عام الفيل به دنيا آمده است و سن او هنگام رحلت 63 سال بود،ولادت او را بين 569 تا 570 ميلادى ضبط كرده‌اند.و چون ولادت على را در سى سالگى رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)نوشته‌اند بايستى على(علیه السلام)در 599 يا 600 ميلادى تولد يافته باشد.
عالمان شيعه عموما و گروهى از دانشمندان سنت و جماعت نوشته‌اند على(علیه السلام)در خانه كعبه به دنيا آمد.اما بعضى از سنيان يا اين مكرمت را براى او ننوشته‌اند و يا آن را نپذيرفته‌اند.مسعودى نويسد:«در كعبه زاده شد.» (3) مفيد نوشته است:«پيش از او و بعد از او كسى در خانه كعبه به دنيا نيامد.» (4)
مؤلف سيرة الحلبيه نوشته است:«على(علیه السلام)در سن سى سالگى رسول(صلی الله علیه و آله و سلم)در كعبه متولد شد.» (5) در ديوان سيد حميرى كه با تحقيق شاكر هادى شكر در بيروت چاپ شده قطعه‌اى ديده مى‌شود كه مطلع آن اين است:
ولدته في حرم الاله و امنه و البيت‌حيث فناؤه و المسجد (6)
مصحح ديوان اين قطعه را از مناقب ابن شهر آشوب و دلائل صدوق آورده است.در مناقب اين بيت‌ها و نيز بيت‌هاى ديگرى در اين باره از محمد بن منصور سرخسى آمده است. (7) پس شهرت واقعه در آغاز سده چهارم مسلم بوده است و اگر بيت‌ها از سيد حميرى باشد اين داستان در آغاز سده دوم هجرى نيز شهرت داشته است.در اثبات اين فضيلت كتابهايى نوشته‌اند كه از متاخران مرحوم شيخ محمد على اردوبادى را مى‌توان نام برد كه نگارنده را با او دوستى بود.

پى‌نوشتها

1.ذخائر العقبى،محب الدين طبرى ص 92 و بعضى كتابهاى ديگر.
2.طبقات،ج 2،بخش 1،ص 81.و در بعض ماخذها نيم بيت دوم چنين است:«ضرغام آجام و ليث قسورة‌».
3.مروج الذهب،ج 2،ص 2.
4.ارشاد،ج 1،ص 2.
5.السيرة الحلبيه،ج 1،ص 139.
6.ديوان،ص 155.
7.مناقب،ج 2،ص 175-174.
على از زبان على يا زندگانى اميرالمومنين(علیه السلام) صفحه 6

مطالب مشابه