مقام حضرت زهرا(ع) نزد پدر

مقام حضرت زهرا(ع) نزد پدر

عايشه ، يكي از همسران پيامبر (ص) مي گويد: در ميان مردم هيچكس را نديدم كه شباهتش به پيامبر (ص) مانند فاطمه (س) باشد، هنگامي كه فاطمه (س) به حضور پيامبر (ص) مي آمد، پيامبر (ص) با آغوشي باز از او استقبال مي كرد و دستهاي فاطمه (س) را مي بوسيد، و در مجلس خود مي نشاند، و هرگاه پيامبر (ص) بر فاطمه (س) وارد مي شد، فاطمه (س) برمي خاست و دستهاي پيامبر (ص) را مي بوسيد. در آن هنگام كه پيامبر (ص) در بستر رحلت آرميده بود، پيامبر (ص) او را نزديك خود خواند، و به طور خصوصي و آهسته با او سخن گفت ، اين بار ديدم فاطمه (س) خنديد، با خود گفتم : اين نيز يكي از برتريهاي فاطمه (س) بر ديگران است . كه هنگامي كه گريه مي كرد، خنديد علت را از فاطمه (س) پرسيدم ، فرمود: در اين صورت اسرار را فاش ساخته ام (و فاش ‍ كردن اسرار ناپسند است) پس از آنكه رسول خدا (ص) از دنيا رفت و به فاطمه (س) عرض كردم : علت گريه و سپس خنده تو در آن روز چه بود؟ در پاسخ فرمود: آن روز، پيامبر (ص) نخست به من خبر داد كه از دنيا مي رود، گريه كردم ، سپس به من فرمود: تو نخستين كسي هستي كه از اهل بيتم به من مي پيوندي ، شاد شدم و خنديدم.
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه