مقيد بودن به آداب اسلام

مقيد بودن به آداب اسلام

از مستحبات نماز آن است كه انسان بوي خوش به بدن و لباسش بزند و با لباس پاكيزه نماز بخواند و با احترام و وقار براي عبادت خدا مشغول شود. لحظات آخر عمر حضرت زهرا (س) بود چند لحظه اي به اذان مغرب باقي مانده بود نزديك بود كه وقت نماز فرا رسد، فاطمه (س) به اسماء بنت عميس فرمود عطر مرا بياور سپس وضو گرفت ، و در اين هنگام كه مي خواست نماز بخواند، حالش منقلب شد، سرش را به زمين نهاد، به اسماء گفت : كنار سرم بنشين ، هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد، مرا بلند كن تا نمازم را بخوانم ، اگر برخاستم كه چيزي نيست و اگر برنخاستم شخصي را نزد علي (ع) بفرست تا خبر فوت مرا به او بدهد.اسماء ميگويد: وقت نماز فرا رسيد، گفتم : الصلاة يا بنت رسول الله : اي دختر رسول خدا وقت نماز است جوابي نشنيدم ، ناگاه متوجه شدم كه حضرت زهرا (س) از دنيا رفته است براستي بايد از زهراي اطهر (س) درس پاكيزگي و مقيد بودن به آداب اسلام را آموخت در آن حال ، لباس نمازش را پوشيد و بوي خوش استعمال كرد تا نماز بخواند و قبل از وقت خود را آماده نماز كند.
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه