به حرفم گوش بده!

به حرفم گوش بده!

نویسنده: محسن حاجی

فقط آقایان بخوانند.
تأمین و ارتقای سلامت روان زنان،نیازمند توجه جدی به سلامت و حقوق آنان است. تأمین این سلامتی، ابعاد متفاوتی دارد که بخشی از آن، بر عهده ی جامعه، پدر و مادر و فرزندان و بخشی دیگر، بر عهده ی مردان است که در این میان، نقش مردان در ارتقای سلامت روان زنان، از اهمیتی خاص و چشم گیر برخوردار می باشد. نقش مادری زن، اگر به خوبی مورد توجه قرار گیرد، او را در جایگاهی بسیار بالاتر و مؤثرتر از مرد در جامعه قرار می دهد، به طوری که « پیامبر گرامی(ص)» می فرماید: « بهشت زیر پای مادران است.» این حدیث، نه تنها یادآور یک وظیفه ی اختصاصی، بلکه بیانی حق شناسانه و تشکرآمیز از زن، به عنوان مادر است.
اگر مردان تمایل به ارتقای سلامت روان همسرشان و برخورداری از خانواده ای سرآمد، پایدار، مستحکم و کارآمد دارند و در صدد تربیت فرزندان شکوفا هستند و ایجاد رابطه ای صمیمانه با او را در سر دارند، توجه به نکات زیر، ضروری ست:
*زنان را درک کنید: شما باید نیازها و عواطفی از جمله شادی، ناراحتی، سر زندگی، کسالت و … را در مورد زنان درک کنید. به ویژه اگر مورد بی مهری قرار گرفته اند، باید موقعیت شان را درک و با آنان همدلی کنید.
*زنان گفت و گو را دوست دارند: زن با صحبت کردن، تخلیه می شود. اگرچه به نظر شما، او در صحبت کردن افراط می کند، اما هرگز او را از گفتن، باز ندارید.
*به حرف های آنان گوش دهید: اولین نشانه ی درک شما از زن،این است که به صحبت هایش با دقت گوش دهید. هنگام صحبت او، با دست های تان بازی نکنید،روزنامه نخوانید، سرتان را بالا بیاورید، صمیمانه نگاهش کنید و …
*از بیان راه حل های کوتاه خودداری کنید: با سرعت، چاره جویی و تدبیر نکنید. زن در مورد موضوعات مختلف، به خاطر چاره جویی شما صحبت نمی کند، بلکه فقط دوست دارد مسأله را بیان کرده باشد؛ برای نمونه وقتی می گوید:« سرم درد می کند»، به جای گفتن:«برو دکتر»، اجازه دهید به صحبت هایش ادامه دهد.
*از او بخواهید احساساتش را بیان کند: نه تنها از گوش کردن اجتناب نکنید، بلکه از او در آن زمینه، سؤال هم بپرسید تا بیش تر توضیح دهد و حرف بزند.
*زن به توجه نیاز دارد: به او توجه کنید؛ به نیازهایش، لباس هایش، صورتش، فعالیت روزانه اش و … برای نمونه وقتی او کفش جدیدی خریده و از شما می پرسد:« چطوره؟» فقط به یک کلمه ی « خوبه» بسنده نکنید. در این مواقع، شما باید به وجد بیایید، به دقت نگاه کنید و بگویید:« به پای تو زیباست».

*به او احترام بگذارید: احترام به زن، برایش بسیار لذت بخش است. برای نمونه همواره حق تقدم را به او دهید و هرگز در مقابل دیگران، شخصیتش را خرد نکنید.
*زن از این که مورد علاقه است، لذت می برد: زن بیش از مرد، به صمیمیت و توجه نیاز دارد، بنابراین با او صمیمی شوید و احساس دوست داشتن خود را در گفته ها و رفتارتان، نشان دهید.
*زن به اعتبار نیاز دارد: احترام و توجه شما- به ویژه در حضور دیگران- به او اعتبار می دهد.
*به زن قوت قلب دهید: به او بگویید که دوستش دارید، همیشه حمایتش می کنید، تنهایش نمی گذارید، حجم عمده ای از مشکلات زندگی را به دوش می کشید، او، کانون محبت است و خانه بدون او، روح ندارد.
*هرگز همسرتان را با دیگران مقایسه نکنید: در حضور همسرتان، از زنان دیگر صحبت نکنید؛ چه به صورت تعریف و چه به صورت انتقاد.
*همسر خود را با القاب زیبا و پسندیده مورد خطاب قرار دهید.
*ابراز محبت کنید: به شکل مستمر، محبت خود را به او ابراز نمایید و گاهی با هدیه دادن به او به مناسبت های مختلف( سالگرد ازدواج، تولد و …)، محبت تان را عملاً تأیید کنید.
*فداکار باشید: در زندگی، گذشت و فداکاری را پیشه ی خود سازید.
منبع:نشریه شادکامی، شماره ۷۲

مطالب مشابه