حضرت آیت الله بهجت: تنها انتظار فرج کافی نیست

حضرت آیت الله بهجت: تنها انتظار فرج کافی نیست

* چرایی و چگونگی انتظار و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به روایت آیت الله العظمی بهجت قدس سره

– تنها انتظار فرج کافی نیست

چنانچه در اطاقی دربسته باشیم و بدانیم که قدرت بزرگی مثل آمریکا یا شوروی پشت در ایستاده و سخنان ما علیه یا لَه خود را می شنود و ضبط می نماید و به موقع علیه ما به اجرا میگ ذارد، چقدر حال ما فرق می کند و مواظب سخنان خود می شویم، با اینکه آنها را نمی بینیم، ولی علم داریم و می دانیم که پشت در هستند؟!

پس چرا حال ما نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین نیست در انجام آنچه بر له یا علیه اوست؟ و هیچ با اهل تسنن که چنین اعتقادی را ندارند فرق نداریم؟!

ـــــــــــــــــــ
پی نوشت:
در محضر بهجت/ج۲/ص۲۵۹

مطالب مشابه