اعمال هنگام خواب

اعمال هنگام خواب

حضرت زهرا سلام (عليها السلام) فرمودند:
يك شب رخت خوابم را پهن كرده بودم و مي خواستم بخوابم ، حضرت رسول (ص) بر من وارد شد و فرمودند: ای فاطمه ! نخواب ، مگر چهار عمل را بجا آوری . گفتم : آن چهار عمل چيست ؟! فرمود:
اول : ختم قرآن كن .

دوم : پيغبران را شفيع خود گردان .

سوم : مؤمنين را از خود خوشنود گردان .

چهارم : حج و عمره را بجا آور.

سپس مشغول نماز شدند، من منتظر ماندم تا نماز حضرت تمام شد، گفتم : يا رسول اللّه ، مرا امر فرموديد: به چهار چيز كه قدرت انجام آن را دراين وقت ندارم . آن حضرت تبسمی كردند و فرمودند:
1- هر وقت خواستی بخوابی قل هو اللّه احد را سه مرتبه خوان ، مثل اين است كه قرآن را ختم كردي يعنی ثواب ختم قرآن را برايت می نويسند.

2- وقتی كه بر من و پيغبران قبل از من صلوات بفرستی ، ما در روز قيامت شفيعان تو خواهيم بود. يعنی بگويی : سَلامٌ عَلَي جَميعِ الاْ نْبياء و المُرسَلين

3- وقتی براي مؤ منين استغفار بگويی ، يعنی بگويی : اَللّهُمَّ اغْفِر المُؤ منينَ و المُؤ منات . پس تمام آنها از تو خوشنود می شوند.

4- وقتی بگويی: سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُالِلّهِ وَلا اِلهَ اِلا اللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرُ. پس حج و عمره بجا آوردی .
داستانهايی از اذکار ختوم و ادعيه مجرب / علی مير خلف زاده

مطالب مشابه