آقايان نخوانند

آقايان نخوانند

10 فرمان زنانه براي رام کردن تندخوترين مردان دنيا

فرمان اول: باورش کن!
بيشتر مردها به طرز بچه گانه اي دل شان مي خواهد که همسرشان باورشان کند. اصلاً خوش شان نمي آيد که همسرشان در توانايي ها و قابليت هايشان (مثلاً در تأمين امنيت، رفاه و…) شک داشته باشد. سرتان را به باد ندهيد! با رفتار و گفتارتان به آنها بفهمانيد که توانايي، مهارت، استعداد و پشتکارشان را باور داريد؛ البته دروغ هم نگوييد، چون مي فهمند. ضمن اين که ردوغ گفتن، اساساً خوب نيست.

فرمان دوم: حرف بزن
براي اين که همسرتان بفهمد شما اورا درک مي کنيد، خودتان را موظف کنيد که هر روز به مدت کوتاهي در همين خصوص با او حرف بزنيد؛ بيست دقيقه در طول يک روز که زياد نيست. هست؟ حتي اگر جواب تان به اين سؤال، مثبت باشد، باز هم اين صحبت 20 دقيقه اي را ازهمسرتان دريغ نکنيد، چون تأثيرش خيلي بيش از اين 20 دقيقه اي است که در ذهن شماست. بي انصافي نکنيد؛ نگوييد که همسرتان ارزش اين 20 دقيقه را هم ندارد!

فرمان سوم: تأييدش کن!
اکثر آدم ها دوست دارند که مورد تأييد باشند همسر شما هم مثل بقيه آدم ها. چه فرقي مي کند!؟ تا مي توانيد به مناسبت هاي مختلف، همسرتان را تأييد وتشويق کنيد؛ نه با استفاده از جملات کليشه اي و مسخره که مثلا: «واي تو فوق العاده اي! بي نظيري! حرف نداري! و…» اين حرف ها را ديگر هيچ مردي باور نمي کند. خودتان را خسته نکنيد! دل تان بايد با زبان تان يکي باشد. البته مي دانم که کار سختي است.، ولي اگر بتوانيد از عهده اين کار سخت برآييد، قدم بزرگي در جهت تحکيم پيوند تان برداشته ايد. موفق باشيد!

فرمان چهارم: روي اعصاب اش راه نرو
شما خوش تان مي آيد که يک نفر مدام به تان بگويد اين کار را بکن، آن کار را نکن و…؟! خب، مردها هم مثل خود شما، دل شان نمي خواهد همسرشان مدام از آنها بخواهد که زيرورو شوند! تا آن جا که مي توانيد، مردتان را همان طور که هست، قبول کنيد. خيل از مردها از اين که همسرشان بخواهد آن ها را مدام تغيير بدهد، آزرده خاطر و گاه خشمگين مي شوند. به خاطر داشته باشيد، آدم مي تواند خودش را خيلي راحت تر عوض کند. عوض کرن ديگران خيلي سخت تر است.

فرمان پنجم: مغزش را گاز نزن!
اگر شوهرتان خسته است يا ذهن اش به هر دليلي درگير است و شما هم نياز مبرم داريد که مطلبي را با او در ميان بگذاريد، لطفاً بلافاصله برويد سر اصل مطلب و حاشيه پردازي نکنيد. مردها که اعصاب شان را از سر راه نياورده اند! اگر نياز به دانستن جزئيات داشته باشند، حتماً خودشان پرس و جو مي کنند.

فرمان ششم: چرتکه نيانداز!
به هر طريق ممکن، محبت تان را به همسرتان ابراز کنيد. براي محبت کردن هم چرتکه نياندازيد! دنبال يک موقعيت يا مناسبت خاص هم نباشيد. خيلي از مردها هستند که از خود شما هم رمانتيک ترند.

فرمان هفتم: احترام بگذار
وقي همسرتان دارد از افکار و عقايدش برايتان صحبت مي کند، توي ذوق اش نزنيد. هميشه و درهمه جا نشان بدهيدکه برايش احترام قايل ايد. وقتي همسرتان خسته از سر کار برمي گردد، خودتان را بي حوصله و مشغول به کار نشان ندهيد و بي خودي در آشپزخانه دورخودتان نگرديد. از ما گفتن بود…!

فرمان هشتم: امان بده!
تقريباً تمام آدم هاي روي زمين احتياج دارند که در پايان روز، دوباره انرژي بگيرند و جسم و روح شان را بازسازي کنند. مردها هم که از مريخ نيامده اند! حتي اگر از مريخ آمده باشند، باز هم خوش شان نمي آيد وقتي خسته و کوفته از سر کار برمي گردند، شما تمام اتفاقات روز را بلافاصله برايشان بازگو کنيد. امان بدهيد! بگذاريد کمي استراحت کنند و بعد، آرام آرام شروع کنيد به شرح ماوقع.

فرمان نهم: اعتماد کن!
اعتماد، حياتي ترين عامل براي شکل گيري يک ازدواج موفق است. اگر به هر دليلي به همسرتان اعتماد کامل نداريد، به جاسوسي متوسل نشويد، چون اوضاع خراب تر مي شود. منطقي ترين کار اين است که از يک آدم امين و داراي صلاحيت مشاوره بخواهيد.

فرمان دهم: رفيق اش باش
رابطه تان را طوري با همسرتان تنظيم کنيد که هم عاشق اش باشيد، هم بهترين دوست و رفيق اش. براي اين که بتوانيد سال هاي سال، دوست و همراه همسرتان باشيد، بايد راه هايي پيدا کنيد تا وقت بيشتري را با او بگذرانيد و کارهاي بيشتري را به کمک همديگر انجام بدهيد.
منبع:نشريه زندگي آيده آل شماره 41

مطالب مشابه