سه مصيبت بزرگ

سه مصيبت بزرگ

مردي به محضر امام سجاد(ع) آمد، و از حال و روزگار دنياي خود شكايت كرد، امام سجاد(ع) فرمود: مسكين ابن آدم ، له في كلّ يوم ثلاث مصائب لايعتبر بواحدة منهن ، و لو اعتبر لهانت المصائب و امر الدنيا… : بيچاره انسان كه در هر روز، دستخوش سه مصيبت است كه از هيچيك عبرت نمي گيرد، در صورتي كه اگر عبرت مي گرفت ، مصائب دنيا براي او آسان مي شد. 1 هر روز كه از عمر او مي گذرد از عمر او كاسته مي گردد، در صورتي كه اگر از مال او چيزي كاسته مي شد قابل جبران بود، ولي كاهش عمر قابل جبران نيست . 2 هر روز، رزقي كه به او مي رسد اگر از راه حلال باشد، حساب دارد، و گرنه عقاب دارد (و اين حساب و عقاب در دادگاه الهي در انتظار او است .) 3 مصيبت سو از همه بزرگتر است ، و آن اينكه هر روز كه از عمر انسان مي گذرد، به همان اندازه به آخرت نزديك مي گردد، ولي نمي داند كه رهسپار بهشت است يا دوزخ ؟ اگر براستي در فكر اين سه مصيبت باشد، گرفتاريهاي مادي ، در برابر آنها ناچيز است و آسان خواهد شد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید