یک موعظه

یک موعظه

جابر گوید: علی بن الحسین علیه السلام فرمود: نمی دانیم بااین مردم چه کنیم اگر بعضی از حقائق را که از رسول خد اصلی اللّه علیه و آله گرفته ایم به آنها بگوئیم می خندند و مسخره می کنند ازطرفی طاقت سکوت نداریم که این حقائق را ناگفته گذاریم . ضمره بن سعید گفت : شما حقائق را به ما بگوئید. امام علیه السلام فرمود: آیا می دانید دشمن خدا بهنگامی که در تابوت حمل می شود چه می گوید؟ گفتم : خیر. حضرت فرمود: او به کسانی که حملش می کنند می گوید: آیا شما شکایت مرا از دشمن خدا نمی شنوید که مرا فریب داد و به این روز سیاه انداخت و نجاتم نداد، و همچنین از خانه ای که اموالم را صرف آن کردم شکایت دارم که ساکنین آن کسانی غیر از من هستند، به من رحم کنید و این اندازه عجله نکنید.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیه السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید