اسلام حقيقی

اسلام حقيقی

ابي جارود گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم : اي فرزند رسول خدا! آيا شما دوستي و دلباختگي و پيروي مرا نسبت به خود مي دانيد؟ امام عليه السلام : آري . عرض كردم : من از شما پرسشي دارم كه مي خواهم به من پاسخ دهيد زيرا چشمم نابينا است و كمتر راه مي روم و هميشه نمي توانم شما را زيارت كنم . امام عليه السلام فرمود: سوال خود را بپرس .
عرض كردم : مرا از ديني كه شما و خاندانتان خدا را بر اساس آن عبادت مي كنيد آگاه كن تا من هم بر اساس آن خدا را دينداري كنم . امام عليه السلام فرمود: با سخني كوتاه سوال بزرگي كردي ، به خدا سوگند همان ديني كه خود و پدرانم خداوند را به آن دينداري مي كنيم به تو مي گويم . 1 – شهادت به يگانگي خداوند و رسالت محمد صلي اللّه عليه و آله 2 – اقرار به آنچه پيامبر صلي اللّه عليه و آله از جانب خداوند آورده است . 3 – محبت به دوست ما و دشمني با دشمنان ما. 4 – پيروي از فرمان ما.
5 – انتظار قائم ما. 6 – كوشش (در انجام واجبات) و پرهيز از محرمات .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه