اسلام حقیقی

اسلام حقیقی

ابی جارود گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم : ای فرزند رسول خدا! آیا شما دوستی و دلباختگی و پیروی مرا نسبت به خود می دانید؟ امام علیه السلام : آری . عرض کردم : من از شما پرسشی دارم که می خواهم به من پاسخ دهید زیرا چشمم نابینا است و کمتر راه می روم و همیشه نمی توانم شما را زیارت کنم . امام علیه السلام فرمود: سوال خود را بپرس .
عرض کردم : مرا از دینی که شما و خاندانتان خدا را بر اساس آن عبادت می کنید آگاه کن تا من هم بر اساس آن خدا را دینداری کنم . امام علیه السلام فرمود: با سخنی کوتاه سوال بزرگی کردی ، به خدا سوگند همان دینی که خود و پدرانم خداوند را به آن دینداری می کنیم به تو می گویم . 1 – شهادت به یگانگی خداوند و رسالت محمد صلی اللّه علیه و آله 2 – اقرار به آنچه پیامبر صلی اللّه علیه و آله از جانب خداوند آورده است . 3 – محبت به دوست ما و دشمنی با دشمنان ما. 4 – پیروی از فرمان ما.
5 – انتظار قائم ما. 6 – کوشش (در انجام واجبات) و پرهیز از محرمات .
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیه السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید