اشعاری از دانشمند سنی

اشعاری از دانشمند سنی

قاضی فضل الله روزبهان ، از بزرگان و علمانی مشهور و متعصب اهل تسنن است ، که حتی کتابی بنام ابطال الباطل در رد نهج الحق علامه حلی (که در اثبات حقانیت تشیع می باشد) نوشته است ، وی با این حال ، در ضمن اشعاری که متضمن سلام بر چهارده معصوم (علیهم االسلام) است و اشاره ای به بعضی از فضائل آنها دارد، سروده وقتی به امام قائم (علیه السلام) می رسد، می گوید:
سلام علی القائم المنتظر
ابی القاسم الغر نور الهدی
سیطلع کالشمس فی غاسق
ینجیه من سیفه المنتضی
تری یملا الارض من عدله
کماملئت جور اهل الهوی
سلام علیه و آبائه
و انصاره ماتدوم السماء
یعنی : سلام و درود بر قائم منتظر (که انتظارش را می کشد) ابوالقاسم ، که سر سلسله نیکان و چراغ تابان هدایت است . بزودی همچون خورشید در شب تاریک طلوع می کند و با شمشیرش تیز و برانش انسانها را نجات می بخشد. و سراسر زمین را همانگونه که پر از ظلم و جور هواپرستان شده پر از عدل و داد می کند، سلام بر او و بر پدرانش و بر یارانش ، سلامی همیشگی و جاوید.
داستان صاحبدلان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید