اشعاری از دانشمند سنی

اشعاری از دانشمند سنی

قاضي فضل الله روزبهان ، از بزرگان و علماني مشهور و متعصب اهل تسنن است ، كه حتي كتابي بنام ابطال الباطل در رد نهج الحق علامه حلي (كه در اثبات حقانيت تشيع مي باشد) نوشته است ، وي با اين حال ، در ضمن اشعاري كه متضمن سلام بر چهارده معصوم (عليهم االسلام) است و اشاره اي به بعضي از فضائل آنها دارد، سروده وقتي به امام قائم (عليه السلام) مي رسد، مي گويد:
سلام علي القائم المنتظر
ابي القاسم الغر نور الهدي
سيطلع كالشمس في غاسق
ينجيه من سيفه المنتضي
تري يملا الارض من عدله
كماملئت جور اهل الهوي
سلام عليه و آبائه
و انصاره ماتدوم السماء
يعني : سلام و درود بر قائم منتظر (كه انتظارش را مي كشد) ابوالقاسم ، كه سر سلسله نيكان و چراغ تابان هدايت است . بزودي همچون خورشيد در شب تاريك طلوع مي كند و با شمشيرش تيز و برانش انسانها را نجات مي بخشد. و سراسر زمين را همانگونه كه پر از ظلم و جور هواپرستان شده پر از عدل و داد مي كند، سلام بر او و بر پدرانش و بر يارانش ، سلامي هميشگي و جاويد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه