ويژگيهاي امام(عج) و يارانش

ويژگيهاي امام(عج) و يارانش

رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) در ضمن سخناني درباره حضرت مهدي (عج) به سلمان فرمود: نام او نام من است ، و خوي او خوي من است ، كنيه او اباعبدالله است ، پرچم من در دست او است ، او زمين را پس از آنكه پر از ظلم و جور شده ، پر از عدل و داد مي كند، ساكنان زمين و آسمان از او خشنودند، مردگان آرزوي زنده شدن دارند تا در حكومت او زندگي نمايند، كاخهاي گمراهي را درهم مي شكند و حجابها را از دلها بر مي دارد، به داد مظلومان مي رسد، (هنگام ظهور) به خانه كعبه تكيه كند و گويد: من بقيه (ذخيره) خدا و حجت و خليفه او بر شما هستم . ياران (مخصوص) او به شماره اصحاب بدر و شماره ياران طالوت يعني 313 نفرند همگي جوان و شجاع ، گوئي شيراني هستند كه از بيشه بيرون آمده اند، دلهاي آهنين دارند، معتقد به يكتائي خدايند، و شب همچون شخص بچه مرده ناله مي كنند، و شب و روز به عبادت مشغولند، دلهاي آنها نسبت به همديگر مهربان و متفق است ، اگر در جهان ، يك روز هم باقي بماند، حتما ظهور خواهد كرد، او قاتل دجال (طاغوت مزور) و حامي دين من است ، از آسمان منادي حق ، او را با نام قائم بخواند كه صداي او را همه مردم جهان از شرق و غرب بشنوند… قطعه ابري بالاي سر امام ظاهر مي شود جبرئيل فرياد مي زند اين مهدي خليفه خدا است ، آن امامي كه در انتظارش بوديد همين است از او پيروي كنيد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه