كرامت يكی از نواب

كرامت يكی از نواب

قاضي نور الله از جمعي از اصحاب روايت نموده كه روزي (در بغداد) در حضور ابوالحسن علي بن محمد سيمري (چهارمين نايب خاص امام زمان (عليه السلام) در غيبت صغري) نشسته بوديم ، ناگاه فرمود: رحم الله علي بن الحسين بن بابويه : خداوند علي بن حسين بايوه را رحمت كند (نظر به اينكه اين جمله معمولا در مورد مردگان گفته مي شود) بعضي از حاضران گفتند: او زنده است . علي بن محمد سيمري در پاسخ گفت : امروز وفات يافت . آن جماعت تاريخ آن روز را نوشتند، تا بعد از چند روز خبر رسيد كه علي بن حسين بن معاويه در قم وفات يافته است . به اين ترتيب مي يابيم كه نايب خاص امام زمان(عليه السلام) خبر فوت ابن بابويه را كه در قم اتفاق افتاده و در قم دفن گرديد، همان روز در بغداد مي دهد، با توجه به اينكه در آن زمان وسائل خبري زودرس نبود.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه