کرامت یکی از نواب

کرامت یکی از نواب

قاضی نور الله از جمعی از اصحاب روایت نموده که روزی (در بغداد) در حضور ابوالحسن علی بن محمد سیمری (چهارمین نایب خاص امام زمان (علیه السلام) در غیبت صغری) نشسته بودیم ، ناگاه فرمود: رحم الله علی بن الحسین بن بابویه : خداوند علی بن حسین بایوه را رحمت کند (نظر به اینکه این جمله معمولا در مورد مردگان گفته می شود) بعضی از حاضران گفتند: او زنده است . علی بن محمد سیمری در پاسخ گفت : امروز وفات یافت . آن جماعت تاریخ آن روز را نوشتند، تا بعد از چند روز خبر رسید که علی بن حسین بن معاویه در قم وفات یافته است . به این ترتیب می یابیم که نایب خاص امام زمان(علیه السلام) خبر فوت ابن بابویه را که در قم اتفاق افتاده و در قم دفن گردید، همان روز در بغداد می دهد، با توجه به اینکه در آن زمان وسائل خبری زودرس نبود.
داستان صاحبدلان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید