در میان مدعیان

در میان مدعیان

هنگامی که اما حسن عسکری (ع) وفات یافت ، شخصی از مردم مصر، اموالی به مکه آورد که مربوط به امام زمان (ع) بود، درباره مشخصات آن حضرت اختلاف شد، بعضی گفتند، امام حسن عسکری (ع) بدون جانشین از دنیا رفت ، بعضی گفتند: جانشین او برادرش ، جعفر است ، گروهی گفتند: جانشین او فرزند او است ، سر انجام مردی را که به ابو طالب معروف بود، برای بررسی از نزدیک ، به شهر سامره فرستادند، او نامه ای نیز همراه داشت . ابوطالب به سامره آمد، و نزد جعفر (برادر امام حسن معروف به جعفر کذاب) رفت ، و از او خواست برای امامت خود که ادعا می کند، برهان و نشانهای ، نشان دهد. جعفر گفت : چنین آمادگی را ندارم . ابو طالب به درخانه امام زمان (ع) (خانه امام حسن عسکری ع) رفت ، و نامه هایی برای حضرت فرستاد، پاسخ آمد: خدا تو را در مصیبت رفیقت (یعنی مرد مصری صاحب مال) پاداش نیک دهد، زیرا او از دنیا رفت ، و مالش را به شخص امینی سپرد، و به او وصیت کرد، تا در آن مال هرگونه (شرعا) روا است ، رفتار کند و پاسخ نامه ابوطالب را نیز داد.
به این ترتیب : ابو طالب دریافت که جانشین امام حسن عسکری (ع) همان آقازاده (حضرت مهدی علیه السلام) است که جواب نامه و مشخصات وصیت مرد مصری را بیان نمود.
داستانهای شنیدنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید