ارزش دستگيري از مومن

ارزش دستگيري از مومن

صفوان جمال گويد: نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودم كه مردي از اهل مكه بنام ميمون وارد شد و از نداشتن كرايه شكايت كرد. حضرت به من فرمود: برخيز و برادرت را ياري كن ، من برخاستم و به همراه او رفتم تا اينكه خداوند كرايه اش را فراهم كرد و سپس به نزد امام عليه السلام بازگشتم . حضرت فرمود: براي حاجت برادرت چه كردي ؟ عرض كردم : پدر و مادرم فدايت باد خداوند آن را بر آورده ساخت . امام عليه السلام فرمود: اگر برادر مسلمان خود را ياري كني از يك هفته طواف خانه خدا نزد من بهتر است.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه