معیارعمل

معیارعمل

مفضل بن عمر گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که موضوع اعمال مطرح شد، من گفتم : عمل من به چه اندازه کم و ضعیف است ! حضرت فرمود: عمل کم باتقوا از عمل زیاد بی تقوا بهتر است . عرض کردم : چگونه عمل زیاد بی تقوا می باشد؟ فرمودند: مانند مردی که از غذای خود به مردم می خوراند وبا همسایگانش مهربانی می کند در خانه او به روی مردم باز است اما وقتی دری از حرام بر روی او گشوده گردد وارد آن می شود، این عمل بدون تقوا است . اما کس دیگری هست که این کارهای خیر را ندارد اما در حرامی بر اوگشوده شود وارد آن نمی شود.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید