سرمايه ولايت

سرمايه ولايت

مردي به محضر امام صادق عليه السلام رسيد و از فقر و تنگدستي شكايت كرد. امام عليه السلام به او فرمود: اين طور نيست كه تو مي گويي و من تو را فقير نمي دانم . عرض كرد: سرور من به خدا سوگند شما از وضع من خبر نداري و نمونه هايي از فقر خود را ذكر كرد و امام عليه السلام سخن او را نمي پذيرفت تا اينكه از او سوال كرد اگر صد دينار به تو بدهند حاضري از ولاين ما دست برداري و از ما برائت جويي ؟ جواب داد: نه ، امام پيوسته رقم دينار را بالا برد و به هزارها دينار رسانيد و آن مرد قسم مي خورد كه حاضر نيست با اين مبالغ از ولايت ائمه عليهم السلام دست كشد. آنگاه امام عليه السلام به او فرمود: آيا كسي كه چيزي دارد كه به هزارها دينار نمي فروشد فقير است .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه