هم نشيني با ضعفا

هم نشيني با ضعفا

امام كاظم عليه السلام بر مرد سياه پوست و زشت رويي گذر كرد، بر او سلام كرد و نزد او فرود آمد و مدتي طولاني با او گفتگو كرد. آنگاه فرمود: اگر حاجتي براي او پيش آمد آن را بر آورده مي كند. در اين هنگام شخصي گفت : يا بن رسول اللّه شما با آن منزلتي كه داريد نزد اين مرد فرود مي آييد آنگاه از نيازهايش سوال مي كنيد در حالي كه او به شما محتاج تر است . امام عليه السلام فرمود: بنده اي از بندگان خداست كه به حكم قرآن برادر ماست و در زمين خدا حركت مي كند و با او از يك پدريم و او آدم است و يك دين داريم كه اسلام است و شايد روزگار ما را نيازمند او كند و پس از اينكه بر او باليديم ما را در برابر خود متواضع بيند.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید