حرمت برادر مومن

حرمت برادر مومن

عبدالمومن انصاري گويد: به محضر امام كاظم عليه السلام رسيدم و محمد بن عبداللّه جعفري هم نزد آن حضرت بود من با محمد تبسمي كردم امام كه مشاهده مي كرد فرمود: او را دوست داري ؟ عرض كردم : بله ، البته بخاطر شما او را دوست دارم . امام عليه السلام فرمود: او برادر توست و مومن برادر مادري و پدري مومن است اگر چه از يك پدر نباشند (همه فرزند آدم و حوا هستند). ملعون است كسي كه به برادرش تهمت زند. ملعون است كسي كه به برادرش خيانت كند. ملعون است كسي كه برادرش را (از كجروي) پند و اندرز ندهد.
ملعون است كسي كه از برادرش غيبت كند.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه