نامه ای به امام جواد(ع)

نامه ای به امام جواد(ع)

بزنطي مي گويد: نامه اي از حضرت رضا (عليه السلام) را به ابوجعفر (امام جواد كه در آن هنگام كودك بود) خواندم نوشته بود: به من خبر رسيده كه خدمتكاران ، تو را از درب كوچك خانه بيرون مي برند، از اين رو كه بخل دارند تا از ناحيه تو خيري به كسي نرسد تو را به حقي كه بر گردنت دارم ، هنگام وارد شدن به خانه و خارج شدن از درب بزرگ رفت و آمد كن و همراه خود پول بردار، به هر كس از عموها كه رسيدي كمتر از پنجاه دينار نده ، و به هر كس از عمه ها رسيدي كمتر از 25 دينارنده اگر بيشتر داري ، آن با خودت است . چرا كه مي خواهم خداوند (در پرتو انفاق) مقامت را بالا ببرد فانفق و لا تخش من ذي العرش اقتارا. انفاق كن و از اينكه از ناحيه خداي بزرگ در مضيقه زندگي بيفتي مترس.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه