امام رضا(ع) در قم

امام رضا(ع) در قم

وقتی که حضرت رضا(ع ) به فرمان مامون ناگزیر شد که از مدینه به سوی خراسان حرکت کند، آنحضرت از راه بصره به بغداد آمد و از آنجا به سوی قم روانه شد، اهالی قم با استقبال عظیمی آن حضرت را وارد قم کردند، بسیاری آن حضرت را به مهمانی به منزل خود دعوت کردند، تا اینکه حضرت فرمود: ناقه من در هر جا توقف کرد همانجا می روم ، ناقه در خانه مرد صالحی توقف کرد، که شب در خواب دیده بود امام هشتم (ع ) مهمان او شده است . امام در همانجا پیاده شد و مهمان آن مرد گردید، و اکنون آن خانه به صورت مدرسه علمیه بنام مدرسه رضویه در خیابان آذر قم معروف است . این موضوع که خلاصه آن بیان شد بیانگر موقعیت خاص مذهبی قم در اواخر قرن دوم هجرت است که امام هشتم حضرت رضا (ع ) در مسیر خود به خراسان ، از آن دیدن کرده است ، و این ماجرا در سال 200 هجری واقع شد یعنی یکسال قبل از ورود حضرت معصومه (س ) به قم ، زیرا حضرت معصومه (س ) در سال 201 ه ق وارد قم گردید.
داستان دوستان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید