امام رضا(ع) در قم

امام رضا(ع) در قم

وقتي كه حضرت رضا(ع ) به فرمان مامون ناگزير شد كه از مدينه به سوي خراسان حركت كند، آنحضرت از راه بصره به بغداد آمد و از آنجا به سوي قم روانه شد، اهالي قم با استقبال عظيمي آن حضرت را وارد قم كردند، بسياري آن حضرت را به مهماني به منزل خود دعوت كردند، تا اينكه حضرت فرمود: ناقه من در هر جا توقف كرد همانجا مي روم ، ناقه در خانه مرد صالحي توقف كرد، كه شب در خواب ديده بود امام هشتم (ع ) مهمان او شده است . امام در همانجا پياده شد و مهمان آن مرد گرديد، و اكنون آن خانه به صورت مدرسه علميه بنام مدرسه رضويه در خيابان آذر قم معروف است . اين موضوع كه خلاصه آن بيان شد بيانگر موقعيت خاص مذهبي قم در اواخر قرن دوم هجرت است كه امام هشتم حضرت رضا (ع ) در مسير خود به خراسان ، از آن ديدن كرده است ، و اين ماجرا در سال 200 هجري واقع شد يعني يكسال قبل از ورود حضرت معصومه (س ) به قم ، زيرا حضرت معصومه (س ) در سال 201 ه ق وارد قم گرديد.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه