شکوه امام هادی (ع)

شکوه امام هادی (ع)

محمد بن حسن اشتری گوید: من کودکی بودم ، کنار منزل متوکل (دهمین خلیفه عباسی) همراه جمعی از طالبی و جعفری و عباسی ، بودیم که ناگهان امام هادی(علیه السلام) تشریف آوردند، مردم همه به احترام ایشان پیاده راه می رفتند تا آن حضرت وارد بر متوکل شد (با توجه به اینکه آن حضرت مجبور بود که نزد متوکل برود). بعضی از حاضران به بعضی می گفتند: چرا باید برای این جوان آنهمه احترام قائل شد، او که از ما شریف تر نیست و سنش نیز از ما بیشتر نمی باشد، سوگند به خدا هنگامی که بیرون آمد دیگر هرگز پیاده کنارش حرکت نمی کنیم . چند لحظه نگذشت که امام هادی بیرون آمدند، شکوه امام آنچنان مردم را تحت الشعاع قرار داد که آنها بی اختیار، به احترام امام (علیه السلام) برخاستند و پیاده بدرقه اش کردند.
داستان صاحبدلان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید