اتفاقات هجوم اصلی به خانه حضرت فاطمه علیها السلام

اتفاقات هجوم اصلی به خانه حضرت فاطمه علیها السلام

در «هجوم اصلی» به خانه حضرت زهرا (علیها السلام)، چه اتفاقاتی رخ داد؟
از موضوع بندی دقیق حوادث «هجوم اصلی»، می توان به این حوادث شاخص، دست یافت: نخستین رویداد مهم در ماجرای هجوم اصلی، تنها بودن اهل بیت علیهم السلام در هنگام وقوع «هجوم اصلی» و خالی بود بیت حضرت فاطمه (علیها السلام) از یاران حضرت علی (علیه السلام) ، می باشد. ولی دومین حادثه اصلی در حوادث هجوم اصلی، بیرون کشاندنی اجباری حضرت علی (علیه السلام) از بیت حضرت فاطمه (علیها السلام) توسط مهاجمین و تهدید ایشان به قتل، می باشد.

سومین واقعه کلیدی در رخدادهای هجوم اصلی، به آتش کشاندنی درب خانه حضرت زهرا (علیها السلام) توسط مهاجمین، می باشد.

چهارمین فاجعه شاخص در وقایع هجوم اصلی، ایراد ضرب و جرح به حضرت زهرا (علیها السلام) توسط مهاجمین و سقط حضرت محسن علیه السلام، می باشد.

لازم به یادآوری است که هرچند حوادث سوم و چهارم، از زمره مهم ترین رخدادهای «هجوم اصلی» به شمار می روند؛ اما در منابع اهل سنت، به شدت دستخوش حذف و تحریف واقع شده اند.

بنابراین، در نقل های «هجوم اصلی» مندرج در منابع اهل سنت، تنها نشانه هایی از رویدادهای اول و دوم را می توان مشاهده نمود؛ در حالی که، منابع اصیل امامیه، در طی قرون متمادی و یکی پس از دیگری، با الفاظ گوناگون، به ثبت و درج نقل های متعددی حاکی از وقوع احراق (سومین حادثه شاخص) و ایراد لطمات جسمانی به حضرت زهرا (علیها السلام) (چهارمین حادثه شاخص)، پرداخته اند؛ که به آنها اشاره مینماییم:

نقل های حاکی از تحقق احراق درب (1)
نقل های حاکی از شکسته شدن پهلو (2)
نقل های حاکی از ضربه و لگد زدن به شکم (3)
نقل های حاکی از اصابت غلاف شمشیر(4)
نقلهای حاکی از ایراد ضرب و جرح(5)
نقل های حاکی از یورش با تازیانه(6)
نقل های حاکی از اصابت درب به حضرت زهرا (علیها السلام)(7)
نقل های حاکی از سقط حضرت محسن علیه السلام(8)
نقلهای حاکی از لطم خَدّ (سیلی)(9)

پی‌نوشت‌ها:
۱- دراسه و تحلیل حول الهجوم على بیت فاطمه (علیها السلام)، صص،270-277 و صص،241-257 و صص93-136
۲- همان، صص 56-184 و صص207-252
۳- همان، صص97-278
۴- همان، صص93-95 و ص182 و صص239- 280
5- همان،89-145 و صص246-278
6- همان، صص91-95 و صص135-175 و 207-278
7- همان، صص 136-193 و صص238-278
8- همان، صص 56-207 وصص 238-280
9- همان، صص135-237 و صص147- 306 و ص340

منبع: راهنمای یاوران فاطمیه (مجموعه پرسش و پاسخ های پژوهشی)، به اهتمام: علی لباف، چاپ سوم، مرکز فرهنگی انتشارات منیر، 1390ش، صص 85-83

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید