عظمت شان سادات

عظمت شان سادات

روزي نظام حيدرآباد دكن در عماري مي نشيند و عده اي هنود بت پرست آن عماري را به دوش حمل مي كنند (طبق مرسوم تشريفات سلطنتي آن زمان) پس در آن حالت چرت و بي خودي عارضش مي شود و حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام را مي بيند به او مي فرمايد: نظام ! حيا نمي كني كه به دوش ‍ سادات عماري خود را قرار دادي ؟ چشم باز مي كند و منقلب مي شود مي گويد عماري را بر زمين گذاريد. مي پرسند مگر از ما تقصيري واقع شده ؟ مي گويد نه لكن بايد عده ديگري بيايند و عماري را بلند كنند، پس ‍ جمعي ديگر را مي آورند و عماري را به دوش مي كشند تا نظام به مقصد خود رفته و برمي گردد به منزلش . پس آن عده را كه در مرتبه اول ، عماري بر دوش آنهابود، در خلوت مي طلبد و دست به گردن آنها كرده و با ايشان معانقه نموده و رويشان را مي بوسد و مي گويد شما از كجاييد؟ جواب مي دهند اهل فلان قريه . مي پرسد آيا از سابق اينجا بوديد؟ مي گويند همينقدر مي دانيم اجداد ما از عربستان اينجا آمده اند و توطن نموده اند. مي گويد بايد فحص كنيد، نوشته جاتي كه از اجدادتان داريد جمع كنيد و نزد من آوريد پس ‍ اطاعت كردند و هرچه داشتند آوردند. سلطان در بين آن نوشته شجرنامه و نسب نامه اجدادشان را مي بيند كه نسب آنها به حضرت علي بن موسي الرضا عليه السّلام مي رسد و از سادات رضوي هستند، نظام به گريه مي افتد و مي گويد شما چطور هنود شده ايد در حالي كه مسلمان زاده بلكه آقاي مسلمانانيد؟! همه آنها منقلب شده و مسلمان و شيعه اثني عشري مي شوند، نظام هم املاك زيادي به آنها عطا مي كند. لزوم اكرام و احترام از سلسله جليله سادات و ذريّه هاي رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله از مسلميات مذهب ماست و در جلد اول گناهان كبيره در بحث صله رحم به آن اشاره شده است و تفصيل مطلب با ذكر ادله آن در كتاب فضائل السادات است و در كتاب كلمه طيبه مرحوم نوري چهل روايت و داستان اشخاصي كه به بركت اكرام به ذرّيه طاهره آثار عظيمه مشاهده نمودند نقل كرده است و از رسول خدا صلّي اللّه عليه و آله روايت كرده اند كه فرمود:اَكْرمُوا اَوْلادِي الصّالِحُونَ للّهِِ وَالطّالِحُونَ لي يعني :ساداتي كه اهل صلاح و تقوا هستند براي خدا آنها را گرامي داريد و ساداتي كه چنين نيستند براي خاطر من و انتسابشان به من گرامي داريد.
داستانهاي شگفت/آيت الله دستغيب

مطالب مشابه