زن ایده آل مسلمان

زن ایده آل مسلمان

اسلام نسبت به نهاد خانواده حساسیت ویژه ی دارد و حقوق و تکالیف عدیده ای را برای وضع نموده است.در این مقاله سعی شده است که از منظر روایات،‌ زن رحمت شده و ایده آل- که همانا کسی است که بهتر تکالیف مشخص شده از ناحیه خداوند را انجام می دهد- را مورد ارزیابی قرار دهیم.

زنی که به شوهر خود آب گوارایی می نوشاند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شربت آبی به شوهرش بدهد. این کار برای او از یک سال عبادت بهتر است. سالی که روزهایش را روزه و شبهایش را به شب زنده داری مشغول بوده است.
و خدای متعال برای این زن ــ بخاطر هر جرعه آبی که به شوهرش می نوشاند ــ شهری در بهشت بنا می فرماید. و خدای متعال شصت خطای او را می بخشد.(1)

زنی که مطیع شوهر خود بوده و از او فرمان می برد
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زن نیکویی که عبادت خدا را بجای می آورد و واجبات را انجام می دهد و از شوهرش اطاعت می نماید. وارد بهشت خواهد شد.(2)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که در برابر ناملایمات شوهرش صبر نماید و مطیع فرمان او باشد، خدای متعال در روز قیامت او را با همسر حضرت ایّوب محشور خواهد ساخت.(3)

زن معتدل و خوشبو و دارای دست پخت خوب
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بهترین زنان شما زنی است که: خوشبو باشد و دست پخت خوب داشته باشد و دارای اعتدال و میانه روی باشد.
چنین زنی کارگزاری است از کارگزاران خداوند متعال در روی زمین و کارگزاران الهی هیچگاه خسران و ضرر نمی بینند (4).

زن باردار و شیرده
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که از شوهرش باردار می گردد تا هنگام زایمان زیر سایه خدای متعال قرار دارد و وقتی که درد زایمان می گیرد برای هر دردی که می کشد ثواب آزاد کردن بنده ی مؤمنی را خواهد داشت. پس از به دنیا آمدن فرزند، وقتی به او شیر می دهد خدای متعال ــ برای هر بار مکیدن ــ. نور درخشانی در روز قیامت به او عنایت می فرماید و درخشش این نور همگان را به تعجّب وا خواهد داشت. خدای متعال این زن را جزء زنانی که روزها را روزه و شبها را به شب زنده داری مشغول بودند خواهد شمرد و ثواب روزه و اجر شب زنده داری یک عمر را در نامه ی عمل او خواهد نوشت.
و آن هنگام که به فرزندش شیر می دهد، خدای متعال به او می فرماید: ای زن گناهان گذشته ی تو آمرزیده شد. پس زندگی را از نو و از سر شروع کن ، خدا تو را رحمت کرده است.(5)

زنی که بر شوهر خود لباس می پوشاند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شوهر خود را بپوشاند (6) خدای متعال در روز قیامت هفتاد خلعت بهشتی بر تن او می پوشاند.
که هر خلعتی از آن مانند گل شقایق است و خدای متعال در روز قیامت چهل تن از حورالعین را خدمتگزار این زن قرار می دهد (7).

زنی که امور خانه را مدیریت می کند
عدّه ای از زنان به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده و به ایشان عرضه داشتند: مردان با جهادی که می کنند تمام ثوابها را برای خود کسب می نمایند. آیا عملی هست که ــ ما با انجام آن ــ ثواب مجاهدین فی سبیل الله را کسب نمائیم؟
پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خانه داری هر یک از شما به منزله ی جهاد در راه خدا است.(8)

زنی که در حفظ و نگهداری و اصلاح اثاث و وسائل منزل تلاش می کند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که چیزی را در منزل شوهرش جابجا می کند و قصد او از این کار اصلاح و بهتر شدن است، خدای متعال نگاه رحمتش را بر چنین زنی می افکند و خدا شخصی را که نگاه رحمتش را بر او می افکند، عذاب نمی کند.(9)

زنی که سنگ صبور شوهرش باشد
مردی به نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده و به ایشان عرضه داشت:
من همسری دارم که وقتی به منزل می آیم از من استقبال می نماید و وقتی از خانه خارج می شوم مرا بدرقه می کند و هرگاه من را غمگین می بیند، مرا دلداری داده و به من می گوید:
ناراحتی تو برای چیست؟ اگر ناراحتی تو به خاطر رزق و روزی است، بدان که روزی تو را خدای متعال تکفّل نموده و به عهده گرفته است و اگر غم تو بخاطر ترس از آخرت است، پس همان بهتر که این غم تو افزون شود.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به این مرد فرمودند: همسرت را به بهشت بشارت بده.
و به او بگو: او کارگزاری از کارگزاران خدا روی زمین است و برای او ــ هر روز ــ ثواب هفتاد شهید خواهد بود.(10)

زن راز دار
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که راز شوهر خود را پنهان نموده و هیچ شخصی را از آن راز مطّلع نسازد، چنین زنی در مقام و منزلت حورالعین قرار دارد.(11)

زنی که رضایت شوهر خود را جلب می کند
حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: بهترین زنان شما کسانی هستند که دارای پنج خصلت می باشند:
1ــ سختگیر نباشد،
2ــ نرمخو باشد،
3ــ مطیع و فرمانبردار باشد،
4ــ هر گاه شوهرش خشمگین گردد، تا رضایت شوهرش را جلب نکرده چشمان او به خواب نرود،
5ــ در وقت حضور نداشتن شوهرش. خود را حفظ می نماید. و از مال و دارائی شوهرش نگهداری می کند؛
چنین زنی کارگزاری است از کارگزاران خدا روی زمین و کارگزاران خدا هیچگاه خسران و زیان نمی بینند.(12)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شوهرش از دست او راضی باشد؛ رضایت شوهر از او در نزد خدای متعال از یک سال عبادت او بهتر است. سالی که روزه هایش را روزه و شبهایش را به شب زنده داری مشغول بوده است.(13)

زنی که در برابر مشکلات شوهرش صبر می نماید
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بر زن لازم است که در هر حال در کنار شوهرش بوده و در مقابل سختیها و تنگناها صبور و بردبار باشد. مانند همسر حضرت ایّوب علیه السلام، او هیجده سال به حضرت ایّوب خدمت کرد. او حضرت ایّوب را در پارچه ای پیچیده و بر شانه هایش قرار داده و در این حالت او را جابجا می کرد. او با دست خود گندم را آسیاب می نمود و نانی تهیه کرده و تقدیم حضرت ایّوب (علیه السلام) می کرد. و آن حضرت نیز در آن حالت حمد الهی را بجای می آورد. آن زن تمام این کارها را بخاطر شفقت و احسان و با نیّت تقرّب به خدا انجام می داد.(14)

زنی که در برابر آزار و اذیّت شوهر خود صبر می کند
حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمودند: جهاد یک زن عبارت از آن است که در برابر اذیّت شوهر خود و در برابر غیرتمندی او صبر نماید.(15) (16)

زنی که در برابر بداخلاقی شوهر خود صبر می نماید
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: سه گروه از زنان هستند که عذاب قبر از آنها برداشته می شود.
و حشر و نشر آنها ــ در روز قیامت ــ با حضرت فاطمه (علیها السلام) خواهد بود.
1)زنی که بر غیرتمندی شوهر خود صبر نماید،
2)زنی که بر بداخلاقی شوهر خود صبر نماید،
3)زنی که مهریه ی خود را به شوهر خود ببخشد؛
خدای متعال به هر یک از این زنها ثواب هزار شهید عنایت می فرماید و در نامه ی اعمال هر یک از آنها ثواب یک سال عبادت نوشته خواهد شد (17).

زنی که در برابر بی ایمانی شوهر خود صبر نموده و ایمان خود را حفظ می کند
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِینَ آمَنُوا اِمْرَأَهَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ* (18) رَبِّ ابْنِ لِی عِندَکَ بَیْتًا فِی الْجَنَّهِ وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ «11» (التحریم).
و خداوند مثلی برای مؤمنان زده به همسر فرعون، در آن هنگام که گفت: ــ پروردگارا! خانه ای برایم نزد خودت در بهشت بساز. و مرا از فرعون و عمل او نجات ده و مرا از قوم ظالم رهائی بخش.
هنگامی که فرعون پی به ایمان آسیه همسر خود برد. از او خواست تا دست از ایمان خود بکشد. امّا او از این کار امتناع نموده و بر ایمان خود پایداری نمود. فرعون پس از اینکه دانست آسیه دست از ایمان خود برنمی دارد. دستور داد تا او را شکنجه نموده و دستها و پاهای او را با میخهائی به زمین کوبید.
در این هنگام آسیه دست به دعا برده و از خدای متعال خواست. تا خانه ای در بهشت برای او بنا کند. و او را از دست ظلم فرعون نجات دهد. هنگامی که آسیه مورد شکنجه قرار گرفته بود. رو به آسمان نموده و خانه ای را که در بهشت از خدای متعال خواسته بود با چشمان خود دید. و به همین خاطر لبخندی به چهره ی او نشست.(19)

زنی که با تدبیر خود موجب کاهش بار اقتصادی همسر خود می گردد
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که موجب گردد هزینه ی زندگی شوهر ــ حتّی به اندازه ی یک درهم ــ کاهش یابد، خدای متعال به چنین زنی ــ در مقابل هر درهم ــ قصری در بهشت کرامت می فرماید.(20)

زنی که مهریه ی سنگین و بیش از حد ندارد
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: برترین زنان امّت من کسانی هستند که صورت زیبا و مهر اندکی داشته باشد.(21)
امام صادق (علیه السلام) به این مضمون فرمود: از نشانه های برکت و خوش یُمنی زن آن است که مهریه ی سنگینی نداشته باشد.(22)

زنی که مهریه ی خود را به شوهر خود می بخشد
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که مهریه ی خود را به شوهر خود ببخشد، برای هر مثقال از طلا از آن ثواب آزاد کردن بنده ای برای آن زن خواهد بود.(23)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که مهریه ی خود را ــ قبل از عمل زناشوئی به شوهر خود ببخشد، خدای متعال برای هر دینار آن. ثواب آزاد کردن بنده ای را در نامه ی عمل آن زن می نویسد.
از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سؤال شد اگر بعد از زناشوئی مهریه ی خود را ببخشد چگونه است؟ آن حضرت (صلی الله علیه و آله) فرمود: این کار نشانه ی مودّت بوده و موجب الفت می گردد.(24)

زنی که در کنار شوهر خود می نشیند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: نشستن زن در کنار شوهرش بهتر است از عبادت یک سال و بهتر است از طواف دور خانه ی خدا.(25)

زنی که با محبّت به شوهر خود نگاه می کند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: نگاه کردن زن به شوهرش عبادت محسوب گشته و این کار موجب آمرزش گناهان می گردد.(26)

زنی که با شوهر خود همبستر می شود
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به این مضمون فرمود: بهترین زنان کسانی هستند که وقتی می خواهند با همسر خود همبستر شوند. همانطور که لباسهای خود را از تن بیرون می آورند. حیا و شرم را نیز از خود دور می سازند و هنگامی که لباس بر تن می کنند. شرم و حیای خود را نیز باز می یابند.(27)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به این مضمون فرمود: بر زن لازم است که قبل از آنکه بخوابد خود را بر شوهرش عرضه نماید. لباسهای خود را از تن بیرون آورده و با او در رختخواب خوابیده و بدن خود را به بدن شوهرش بچسباند، او با این کارها خود را بر شوهرش عرضه نموده است.(28)

زنی که به ولایت اهل بیت (علیهم السلام) تمسّک می نماید
حضرت امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر زنی که نمازهای پنجگانه را بخواند. و روزه ی ماه رمضان را بگیرد، حجّ بیت الله را بجای آورد، از شوهر خود اطاعت نماید و حقّ حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) را بشناسد؛ چنین زنی ــ از هر دری که بخواهد ــ وارد بهشت می گردد.(29)

زنی که شوهر خود را در راه خدا یاری می کند
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: زنی که شوهر خود را در راه حجّ و جهاد و کسب دانش یاری می کند؛ خدای متعال به او ثوابی را که به همسر حضرت ایّوب داده است عطا می فرماید.(30)
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر زنی که بافندگی کند و با درآمد آن چیزی برای فرزندانش و یا خانواده اش خریداری نماید؛ خدای متعال ثواب اطعام هزار گرسنه را به او عنایت می فرماید و ثواب پوشاندن هزار برهنه را به او عطا می فرماید.(31)
آنچه بیان شد، نگاهی گذرا به دسته ای از روایات بود که ویژگی های یک زن مسلمان و وظایف او نسبت به نهاد خانواده را بیان می کرد. زنی که با انجام تکالیف شرعیه اش، جهاد فی سبیل الله کرده و خود را به خدا نزدیک تر می سازد و نیز باعث گرم تر شدن فضای اجتماع و خانواده می شود.

پی‌نوشت‌ها:

1ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه تسقی زوجها شربه ماء إلاّ کان خیراً لها من عباده سنه. ــ صیام نهارها و قیام لیلها ــ . و بنی الله بکلّ شربه ــ تسقی زوجها ــ مدینه فی الجنه.
و غفر لها ستّین خطیئه (إرشاد القلوب ج 1 ص 333).
2ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): کلّ إمرأه صالحه عبدت ربّها. و أدّت فرضها. و أطاعت زوجها. دخلت الجنّه (مستدرک الوسائل ج 14 ص 238).
3ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): کلّ إمرأه صبرت علی زوجها ــ فی الشدّه و الرخاءــ .
و کانت مطیعه له ــ و لأ مره ــ حشرها الله تعالی مع إمرأه أیّوب (علیه السلام) (مستدرک الوسائل ج 14 ص 242).
4ــ عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): خیر نسائکم: الطّیبه الطعام. الطّیبه الریح. الّتی إن أنفقت. أنفقت بمعروف. و إن أمسکت. أمسکت بمعروف.
فتلک عامل من عمّال الله.
و عامل الله لا یخیب (الکافی ج 5 ص 325 و من لا یحضره الفقیه ج 3 ص و تهذیب الأحکام ج 7 ص 464 و مکارم الأخلاق ج 1 ص 437 و جامع الأحادیث للشیح جعفر بن أحمد القمی ــ علیه الرحمه ــ ص 218).
*فی عوالی اللئالی هکذا : الّتی إن أنفقت.
5ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه تحمل ــ من زوجها ــ ولداً. إلاّ کانت فی ظلّ الله عزّ و جلّ. حتیّ یصیبها الطلق.
یکون لها بکلّ طلقه عتق رقبه مؤمنه.
فإذا وضعت حملها ــ و أخذت فی رضاعه ــ فما یمصّ الولد مصّه ــ من لبن اُمّه ــ إلاّ کان بین یدیها نوراً ساطعاً ــ یوم القیامه ــ .
یُعجب من رآها ــ من الأوّلین و الآخرین ــ .
و کتبت صائمه قائمه ــ و إن کانت مفطره ــ .
و کتب لها صیام الدهر ــ کلّه ــ و قیامه.
فإذا فطمت ولدها. قال الحقّ ــ جلّ ذکره ــ : یا أیّتها المرأه ــ قد غفرت ــ لک ــ ما تقدّم من الذنوب. فاستأنفی العمل ــ .
رحمک الله (مستدرک الوسائل ج 14 ص 245).
6ــ پوشش معانی مختلف دارد.
ممکن است مراد از پوشش ــ در اینجا ــ عبارت از آن باشد که زن برای شوهر لباس تهیه نماید.
1ــ آن لباس را خریداری نماید.
2ــ آن لباس را به هر نحوی تهیه نماید.
3ــ آن لباس را بدوزد یا ببافد.
و ممکن است مراد از پوشش ــ در این حدیث شریف ــ آن باشد که یک زن لباسی را براندام شوهرش بپوشاند.
و این کار را بخاطر احترام به شوهر و گرامی داشتن او. و یا بخاطر ضعف و ناتوانی و کسالت شوهر انجام دهد.
7ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه تکو زوجها إلاّ کساها الله یوم القیامه سبعین خلعه ــ من الجنّه ــ .
کلّ خلعه منها مثل شقائق النعمان و الریحان.
و تعطی یوم القیامه أربعین جاریه تخدمها ــ من الحور العین ــ (مستدرک الوسائل ج 4 ص 245).
8ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): إنّ النساء قلن لرسول الله (صلی الله علیه و آله): ــ یا رسول الله ــ ذهب الرجال بالفضل ــ بالجهاد فی سبیل الله ــ .
فمالنا عمل ندرک به عمل المجاهدین فی سبیل الله؟
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): مهنه أحداکنّ ــ فی بیتها ــ تدرک عمل المجاهدین فی سبیل الله (روضه الواعظین ج 2 ص 263).
9ــ (قال رسول الله صلی الله علیه و آله): ایما إمرأه خدمت زوجها ــ سبعه أیّام ــ أغلق الله عنها سبعه ابواب النار. و فتح لها ثمانیه ابواب الجنه. تدخل – منها – ایها شائت (ارشاد القلوب ج 1 ص 333).
(قال رسول الله صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه رفعت من بیت زوجها شیئاً ــ من موضع إلی موضع ترید به صلاحاً * ــ إلاّ نظر الله عزّ و جلّ إلیها.
و من نظر الله إلیه لم یعذبّه (الأمالی للشیخ الطوسی ــ علیه الرحمه ــ ص 618 المجلس 29).
* فی الأمالی للشیخ الصدوق ــ علیه الرحمه ــ ص 496 المجلس 64: إصلاحاً).
10ــ برای اطلاع از حدیث مربوط به صفحه 232 مراجعه شود.
11ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما إمرأه کتمت سرّ زوجها ــ فلم تطّلع علیه أحداً ــ .
فهی فی درجات الحور العین… (إرشاد القلوب ج 1 ص 332).
نهی رسول الله (صلی الله علیه و آله) أن تحدث المرأه. المرأه بما تخلو به مع زوجها (الأمالی للشیخ الصدوق ــ علیه الرحمه ــ ص 510 المجلس 66).
12ــ قال الإمام الرضا (علیه السلام): قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): خیر نسائکم الخمس.
قیل: ــ یا أمیرالمؤمنین ــ و ما الخمس؟
قال (علیه السلام): الهیّنه. اللیّنه. المؤاتیه. الّتی إذا غضب زوجها لم تکتحل (عینها) * ب غمض حتّی یرضی. (والّتی) * إذا غاب (عنها ــ زوجها. حفظته فی غیبته.
فتلک عامل من عمّال الله. و عامل الله لا یخیب (الکافی ج 5 ص 325 و الأمالی للشیخ الطوسی ــ علیه الرحمه ــ ص 370 المجلس 13).
*ما بین القوسین لم یذکر فی الکافی. ــ ما بین القوسین لم یذکر فی الأمالی.
13ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه رضی عنها زوجها ــ یوماً و لیله ــ إلاّ کات لها عندالله أفضل من عباده سنه. واحده ــ صیامها و قیامها ــ (عوالم علوم سیّده النساء (علیهاالسلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 524).
15ــ یعنی همانگونه که مردان در راه خدا جهاد می کنند و بخاطر این کار در نزد خدای عزّ و جلّ دارای قرب و منزلت و مقام می باشند.
و خدای متعال برای آنها اجر و ثوابی معیّن فرموده است.
زنان نیز می توانند با صبر و بردباری خود در مقابل آزار شوهر. آن مقامها را کسب نموده.
و آن اجر و ثوابها را حائز گردند.
16ــ قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): جهاد المرأه أن تصبر علی ما تری من أذی زوجها و غیرته (الکافی ج 5 ص 9 و مکارم الأخلاق ج 1 ص 465 و من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 277).
17ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ثلاث من النساء یرفع الله عنهنّ عذاب القبر.
و یکون محشرهنّ مع فاطمه بت محمّد.
إیّما إمرأه صبرت علی غیره زوجها.
و إمرأه صبرت علی سوأ خلق زوجها.
و إمرأه وهبت صداقها لزوجها.
یعطی الله تعالی لکلّ واحده منهنّ ثواب ألف شهید.
و یکتب لکلّ واحده منهنّ عباده سنه (إرشاد القلوب ج 1 ص 333).
18ــ هی : آسیه بنت مزاحم.
قیل: إنّها لما عاینت المعجز ــ من عصا موسی و غلبته السحره ــ أسلمت.
فلمّا ظهر لفرعون ــ إیمانها ــ نهاها. فأبت. فأوتد یدیها و رجلیها بأربعه أوتاد. و ألقاها فی الشمس. ثمّ أمر إن یلقی ــ علیها ــ صخره عظیمه.
فلمّا قرب أجلها قالت: ربّ ابن لی عندک بیتاً فی الجنّه.
فرفعها الله تعالی إلی الجنّه. ف هی فیها تأکل و تشرب ــ عن الحسن و ابن کیسان ــ .
و قیل: إنّها أبصرت بیتاً فی الجنّه ــ من درّه ــ . و انتزع الله روحها.
فاُلقیت الصخره علی جسدها ــ و لیس فیه روح ــ . فلم تجد ألماً من عذاب فرعون.
و قیل: إنّها کانت تعذّب بالشمس. و إذا انصرفوا ــ عنها ــ أظلّتها الملائکه.
و جعلت تری بیتها فی الجنّه ــ عن سلمان ــ (مجمع البیان ج 10 ص 479).
19ــ عن ابن عبّاس: قال: أخذ فرعون إمرأته آسیه ــ حین تبیّن له إسلامها ــ یعذّبها لتدخل فی دینه. فمرّ بها موسی ــ و هو یعذّبها ــ فشکت إلیه بإصبعها.
فدعا الله موسی أن یخفّف عنها. فلم تجد للعذاب ألماً.
و إنّها ماتت من عذاب فرعون.
فقالت ــ و هی فی العذاب ــ ربّ ابن لی عندک بیتاً فی الجنّه.
و أوحی الله إلیها: أن إرفعی رأسک.
فرفعت. فرأت البیت فی الجنّه بُنی لها ــ من درّ ــ . فضحکت.
فقال فرعون: انظروا إلی الجنون الذی بها. تضحک و هی فی العذاب.
قال ابن عبّاس: … و أمّا إمرأه فرعون آسیه فکانت من بنی إسرائیل.
و کانت مؤمنه خالصه. و کانت تعبدالله سرّاً إلی أن قتل فرعون إمرأه حزقیل.
فعاینت حینئذٍ الملائکه یعرجون بروحها. فزادت یقیناً و إخلاصاً.
فبینا هی کذلک إذ دخل علیها فرعون یخبرها بما صنع.
فقالت: الویل لک ــ یا فرعون ــ ما أجرأک علی الله جلّ و علا؟
فقال لها: لعلّک قد اعتراک الجنون الّذی اعتری صاحبتک؟!
فقالت: ما اعترانی جنون. لکن آمنت بالله تعالی ربّی و ربّک و ربّ العالمین.
فدعا فرعون اُمها. فقال لها: إنّ ابنتک أخذها الجنون.
فأقسم لتذوقنّ الموت أو لتکفرنّ بإله موسی.
فخلت بها اُمّها فسألتها موافقته فی ما أراد. فأبت و قالت : أمّا أن أکفر بالله. فلا.
فأمر بها فرعون حتّی مدّت بین أربعه أوتاد.
ثمّ لا زالت تعذّب حتّی ماتت (قصص الأنبیا (علیهم السلام) للسیّد نعمه الله الموسویّ الجزائری ــ علیه الرحمه ــ ص 296 الفصل 5).
20ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه خفّت عن زوجها ــ من کآبته ــ درهماً واحداً. إلاّ کتب الله لها ــ بکلّ درهم واحد ــ قصراً فی الجنّه (عوالم علوم سیّده النساء (علیهاالسلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 525).
21ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أفضل نساء اُمّتی. أصبحهنّ وجهاً و أقلّهنّ مهراً (الکافی ج 5 ص 342 و الفقیه ج 3 ص 243 و دعائم الإسلام ج 2 ص 197 و روضه الواعظین ج 2 ص 262).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أعظم النساء برکهً أیسرهنّ مؤنه * (روضه الواعظین ج 2 ص 262).
*المؤونه: الثقل.
22ــ قال الإمام الصادق (علیه السلام): من برکه المرأه خفّت مؤونتها و تیسیر ولادتها.
و من شومها شدّه مؤونتها و تعسیر ولادتها (الکافی ج 5 ص 564 و الفقیه ج 3 ص 245).
روی: إنّ من برکه المرأه: قلّه مهرها. و من شؤمها: کثره مهرها (الفقیه ج 3 ص 245).
23ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما إمرأه وهبت صداقها لزوجها. فلها بکلّ مثقال ذهب کأجر عتق رقبه (إرشاد القلوب ج 1 ص 332).
24ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه تصدّقت علی زوجها بمهرها ــ قبل أن یدخل بها ــ إلاّ کتب الله لها بکلّ دینار. عتق رقبه.
قیل: ــ یا رسول الله ــ فکیف الهبه بعد الدخول؟
فقال (صلی الله علیه و آله): إنّما ذلک من المودّه و الاُلفه (مکارم الأخلاق ج 1 ص 506).
25ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): جلسه ــ بین یدی الزوج ــ أفضل من عباده سنه.
و أفضل من طواف (عوالم علوم سیّده النساء (علیهاالسلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 524).
26ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): نظر المرأه ــ إلی زوجها ــ عباده و تکفیر للذنوب (لئالی الأخبار ج 3 ص 285).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): نظر المؤمن فی وجه أخیه ــ حباً له ــ عباده (جامع الأحادیث للشیخ جعفر بن أحمد القمّی ــ علیه الرحمه ــ ص 123).
27ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): خیر نسائکم الّتی إذا خلعت ــ مع زوجها ــ خلعت له درع الحیاء. و إذا لبست. لبست معه درع الحیاء (الکافی ج 5 ص 324).
قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): خیر نسائکم الّتی إذا دخلت مع زوجها. خلعت درع الحیاء (جامع الأحادیث للشیخ جعفر بن أحمد القمّی ــ علیه الرحمه ــ ص 217).
قال الإمام الباقر (علیه السلام): خیرالنساء من الّتی إذا دخلت مع زوجها. فخلعت الدرع.
خلعت معه الحیاء. و إذا لبست الدرع. لبست معه الحیاء (التهذیب ج 7 ص 460).
28ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): لا یحلّ لإمرأه أن تنام حتّی تعرض نفسها علی زوجها.
تخلع ثیابها. و تدخل معه فی لحافه. فتلزق جلدها بجلده.
فإذا فعلت ذلک. فقد عرضت (مکارم الأخلاق ج 1 ص 508).
قیل لرسول الله (صلی الله علیه و آله): و کیف تعرض؟
قال (صلی الله علیه و آله): إذا نزعت ثیابها. دخلت فی فراشه. یلزق بجلدها (روضه الواعظین ج 2 ص 262).
29ــ قال الإمام الصادق (علیه السلام): إذا صلّت المرأه خمسها. و صامت شهرها. و حجّت بیت ربّها. و أطاعت زوجها. و عرفت حقّ علیّ (علیه السلام).
فلتدخل من أی أبواب الجنان شائت (من لا یحضره الفقیه ج 3 ص 279 و الکافی ج 5 ص 555).
30ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): أیّما إمرأه عانت زوجها علی الحجّ و الجهاد، أو طلب العلم. أعطاها الله من الثواب ما یعطی إمرأه أیوب (علیه السلام) (مکارم الأخلاق ج 1 ص 439).
31ــ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما من إمرأه غزلت. لتشتری لأولادها أو عیالها. إلاّ کتب الله لها ثواب من أطعم ألف جائع. و أکسی ألف عریان (عوالم علوم سیّده النساء (علیهاالسلام) و مستدرکاتها ج 1 ص 523).
منبع: ناجی جزایری، سید هاشم، همسران رحمت شده و همسران نفرین شده، قم: ناجی جزایری، (1388) .

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید