« علت طمع »

« علت طمع »

 

امکانات بسیار غنی طبیعی ، ظرفیت خوب کشاورزی بازار مصرف چند ده میلیونی ، سابقه ی تاریخی ونیروی انسانی جوان وخوش استعداد باعث شده که ایران همواره مورد طمع مراکز سلطه ی جهانی با شد ، اما ملت ایران به برکت انقلاب ، دست طمع ورزان جهانی را از میهن عزیز خود قطع کرده وبا تکیه بر استقلال و تونایی های درونی خود راه روشن خویش را ادامه می دهد .
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان همدان– 18/4/83

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید