قضاوت شما در مورد افراد!

قضاوت شما در مورد افراد!

 

بدون مقدمه بروید سراغ سوالات!
1- خیلى سریع! بدون این که به او نگاه کنید مى‏توانید بگویید که بهترین دوستتان چه نوع لباسى پوشیده است؟
الف: یک شلوار جین و یک تى‏شرت آبى و یک کفش کتانى و یک کیف …
ب: لباسى به رنگ …
ج: شلوار جین با یک کمر بسیار شیک و یک تى‏شرت کوتاه بنفش
2- پنج دقیقه به شروع نمایش شما باقى مانده است و شما:
الف: به گوشه‏اى خزیده و با نگرانى منتظر هستید.
ب: خود را در آینه برانداز مى‏کنید تا مطمئن شوید لباستان به واقع مناسب است.
ج: متن نمایش را یک بار دیگر مرور مى‏کنید تا حین انجام نمایش، دچار مشکل نشوید.
3- پدر داخل اتاق مى‏شود و از شما و بقیه خانواده مى‏پرسد: چرا نیمى از عکسهاى مسافرت اخیر ناپدید شده‏اند؟ چون:
الف: شما تمام عکسهایى را که در آن نخندیده یا فکر مى‏کنید خیلى بد افتاده‏اید، برداشته و به سطل آشغال انداخته‏اید.
ب: شما هیچ چیزى در این مورد نمى‏دانید چون فقط یک بار آنها را دیده و سپس سر جاى خود گذاشته‏اید.
ج: شما بعضى از عکس‏ها را که به هر نحوى خوب نیفتاده بودید برداشته و بقیه را در کشوى خود پنهان کرده‏اید.
4- نخستین چیزى که شما در مورد صمیمى‏ترین دوستتان توجه مى‏کنید:
الف: قهرمانى او در رشته‏هاى مختلف
ب: ظاهر و وضع لباس پوشیدن او
ج: وفادارى و خوبى او در نگاه داشتن یک دوست صمیمى.
5- اگر قرار بود یک حیوان داشته باشید، دوست داشتید که:
الف: یک گربه ایرانى داشته باشید.
ب: یک آهو داشته باشید.
ج: یک ببر داشته باشید.

« ارزیابى تست »
اکنون جواب‏هاى خود را در جدول آتى منظور فرمایید:
سوال 1: الف: 10، ب: 3، ج: 5.
سوال 2: الف: 10 : ،ب: 5، ج: 3.
سوال 3: الف: 10، ب: 3، ج: 5.
سوال 4: الف: 10، ب: 5، ج: 3.
سوال 5: الف: 10، ب: 3، ج: 5.

« تحلیل نتایج تست »
اگر امتیاز شما بین 35 تا 50 باشد: شما نمى‏توانید به خود و دیگران دروغ بگویید شما دوست دارید که همیشه زیبا باشید و زیبا جلوه کنید و همچنین دوست دارید که همسر آینده‏تان داراى چهره و اندامى زیبا و معقول باشد. هر چند برخى اوقات در مورد خود سختگیر مى‏شوید و بیش از حد به چهره و ظاهر خود مى‏رسید.
این که با یک نگاه مى‏توانید جزییات لباس و ظاهر طرف مقابل را در ذهن خود بیاورید، ممکن است خوب باشد ولى بهتر از آن شناخت چهره درونى افراد است. نگذارید وقتى که قرار است دو ساعت با دوستانتان باشید دو ساعت را هم در جلوى آینه بگذرانید.
چشمان خود را باز کرده و درون افراد را ببنید و از ظاهر آنها قضاوت نکنید به یاد داشته باشید:

زیبایى همیشه خوب نیست ولى خوبى همیشه زیباست!
اگر جمع امتیازات شما بین 20 تا 35 باشد: چهره و ظاهر افراد برایتان مهم است اما به مسایل دیگر هم نگاهى دارید و این بسیار خوب است. نگاه شما به افراد در مرحله‏ى اول آگاهانه است و به جزئیات اهمیت نمى‏دهید و نگاه ژرف شما علاوه بر ظواهر، برخى از صفات درونى را هم مى‏بیند سعى کنید به مرور شخصیت افراد را جایگزین چهره‏ى ظاهر کنید به همین میزان حساسیت به ظاهر خود را نیز کم خواهید کرد و این براى روابط اجتماعیتان بسیار مفید است.
اگر جمع امتیازات شما زیر 20 باشد: براى شما چیزى که اهمیت ندارد، ظاهر خود و دیگران است، شما به هیچ وجه دیگران را بر اساس ظاهرشان مورد شناسایى قرار نمى‏دهید، ممکن است از چهره دیگران به نکاتى در مورد درون آنها پى ببرید ولى هرگز آن را ملاک قرار نمى‏دهید. و این یکى از بزرگترین صفاتى است که دوستان را همیشه در کنار شما نگاه مى‏دارد.
نگاه شما همیشه به درون دیگران است، همان طور که سعى دارید درون خود را به دیگران نشان دهید. درود بر شما!

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید