نظافت و پاکیزگى در اسلام

نظافت و پاکیزگى در اسلام

از این نظر که مسلمان دوست مى دارد با مردم معاشرت کند و با آنان آمیزش داشته باشد به نظافت بدن و لباسش مى رسد زیرا لباس نظیف غم و اندوه را از بین مى برد. طهارت براى نماز نیز هست، لباس پاکیزه موجب خوارى و ذلت دشمن مى گردد، مسلمان براى برادر مسلمانش لباسهاى خوبش را مى پوشد، همانگونه که دوست دارد افراد بیگانه او را در قیافه اى نیک مشاهده کنند. مسلمان از قذارت و کثافت به دور است زیرا بنده چرک و کثیف بد بنده اى است، بلکه در نظافت و پاکیزگى مى کوشد که این خود، از ایمان محسوب مى گردد و خداوند پاکیزگان را دوست مى دارد.
مسلمان بدنش را از چرک پاک مى کند، به هنگامى که داخل حمام مى شود لنگ مى بندد، عورتش را حفظ مى کند، به عورت دیگران نگاه نمى کند، با لنگ صورتش را خشک نمى کند که طراوت صورت را از بین مى برد، هنگامى به حمام مى رود که شکمش پر از غذا نباشد زیرا موجب ضعف بدن مى گردد، در حمام به پشت نمى خوابد که موجب آب شدن پیه کلیه ها است، در حمام آب سرد نمى نوشد که موجب فساد معده است. موهاى زیربغل و پشت عورت را با نوره از بین مى برد که موجب پاکیزگى بدن، طرد میکربهاى مضر، امنیت از بیماریها و از بین رفتن فقر است و ازاله این موها را بیش از چهل روز تأخیر نمى اندازد زیرا این سنت است. سر را با سدر مى شوید که موجب جلب روزى و از بین برد ن وس وسه هاى شیطان است.
منبع: tahoor. com

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید