24 نشانه خانواده خوشبخت

24 نشانه خانواده خوشبخت

طبيعي‌ترين شكل خانواده ‌اين است كه هيچ عاملي جز مرگ نتواند پيوند زناشويي را بگسلد و ميان زن و شوهر جدايي بيفكند .
كوشش مصلحان جامعه ، مخصوصاً پيامبران خدا ، اين بوده است كه نظام خانواده ، يك نظام مستحكم و پايدار باشد و هيچ عاملي نتواند اين كانون سعادت را متلاشي گرداند .
به هرحال خانواده خوشبخت نشانه‌هايي دارد كه در اينجا به چند نمونه آن اشاره مي‌شود :
1 ـ در بين اعضاي خانواده جمله « به من چه يا به توچه » ردو بدل نمي‌شود ، چرا كه اعضا به گفتگو و مشورت منطقي اعتقاد دارند و احساس مسؤوليت مي‌كنند .
2 ـ افراد به يكديگر اعتماد دارند و از اين اعتماد سوء استفاده نمي‌كنند و اعتماد را يكي از پايدارترين ويژگي ازدواج موفق و خانواده موفق مي‌دانند .
3 ـ تاجايي كه امكان دارد با هم هستند و در مهماني‌ها يا كارهاي مربوط به خانواده تنها نمي‌روند. همدلي ، همكاري ، همفكري ،‌ هماهنگي را بقاي خانواده خوشبخت مي‌دانند.
4 ـ باهم اتحاد دارند و در مسايل مختلف ، با گفتگو و مشورت به تفاهم مي‌رسند و سعي مي‌كننداگرسوء تفاهم به وجودآمد.آن را در درون خود بدون اين‌كه كسي بفهمد حل كنند .
5 ـ به سليقه‌ها و عقايد يكديگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل مي‌كنند .
6 ـ نسبت به هم شرم مسموم ندارند يعني خواسته‌هاي طبيعي خودشان را بدون نگراني يا خشونت ابراز مي‌كنند .
7 ـ به حريم يكديگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده خود فراتر نمي‌روند .
8 ـ نگران سلامت روحي و جسمي يكديگر بوده و از هم مراقبت مي‌كنند .
اگرچنانچه مشكلي به وجود آيد سعي وافر در حل مشكل را دارند .
9 ـ در بيشتر اوقات لحظات خوشي را كه بايكديگر بوده‌اند مرور مي‌كنند ، دنبال خاطرات تلخ نيستند ، دوست دارند هميشه در خوشي ، شادي و نشاط زندگي كنند .
10 ـ براي فاميل‌ها و همسايه‌هاي خود اهميت قائل‌اند و پذيراي فاميل يكديگر هستند .
11 ـ از امور مالي يكديگرخبردارند و چيزي را از يكديگر پنهان نمي‌كنند ، صرفه‌جويي و پس‌انداز كردن جزء برنامه‌هاي اقتصادي خانواده‌هاي خوشبخت است .
12 ـ براي رشد يكديگر تلاش كرده و زمينه پيشرفت خانواده را فراهم مي‌كنند .
13 ـ افراد به هم افقي نگاه مي‌كنند نه عمودي ، يعني هيچ كس خود را برتر از ديگري و در مقام قدرت نمي‌بيند . ديكتاتوري ، زور و قدرت طلبي حاكم نيست .
14 ـ همه اعضاء احساس برنده بودن ، موفق بودن ، اميدداشتن مي‌كنند و خودشان را در زندگي برنده مي‌دانند .
15 ـ دركنار هم احساس امنيت و آرامش مي‌كنند نه ترس و اضطراب يا تنش و درگيري .
16 ـ علاقه ، عشق ، محبت ، صفا و يكدلي خود را هم در رفتار و هم در گفتار به يكديگر ابراز مي‌كنند .
17 ـ از يكديگر انتظار بيجا و توقع نامناسب ندارند .
18 ـ اگر مشكلي پيش بيايد به راه‌حل فكر مي‌كنند و به دنبال مقصر و گناهكار نمي‌گردند.
دست به علت‌يابي و ريشه‌يابي آن مشكل مي‌زنند و راه‌حل منطقي ارائه مي‌دهند .
19 ـ هريك از طرفين پيوسته به فكر خوشحال كردن و راضي نگه‌داشتن يكديگر هستند .
20 ـ زن و شوهر به خاطر همديگر زندگي مي‌كنند ، اول خود بعد ديگران ، زندگي آنها به خاطر بچه‌ها يا ترس از طلاق و حرف‌ مردم نيست .
21 ـ زن و مرد مي‌توانند هرروز به دنياي اختصاصي يكديگر نزديك‌تر شوند ، كار به مسايل خصوصي و زندگي ديگران ندارند .
22 ـ با درخواست‌هاي يكديگر برخوردهاي مثبت و منطقي دارند .
23 ـ زن و مرد در كنار يكديگر هستند نه رودر رو و رقيب يكديگر ، بلكه رفيق هم هستند و واكنش منفي از خود نشان نمي‌دهند .
24 ـ خانواده‌هاي خوشبخت تلاش دارند كه بچه‌هاي خوب و خوشبختي نيز به جامعه تحويل دهند

مطالب مشابه