نقشه استکبار برای کاهش جمعیت شیعیان

نقشه استکبار برای کاهش جمعیت شیعیان

یورش‌ سهمگین‌ استکبار جهانی‌ بعداز ارتحال‌ رهبر کبیر فقید انقلاب‌
هنوز آب‌ غسل‌ بر بدن‌ و کفن‌ قائد عظیم‌ الشّأن‌ رهبر کبیر و معظّم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حضرت‌ آیه‌ الله‌ خمینی‌ قدّس‌ الله‌ سرّه‌ الشّریف‌، خشک‌ نشده‌ بود که‌ دیو استکبار جهانی‌ و شیطان‌ عظیم‌ حیله‌گر همگانی‌، رخ‌ نازیبایش‌ را بر این‌ ملّت‌ نشان‌ داد و با پنجه‌های‌ قویّ و استوارِ حیله‌ و مکر و خدعه‌ و کذب‌، بر این‌ امّت‌ تازه‌ از زیر جنگ‌ تحمیلی‌ برخاسته‌ که‌ تازه‌ می خواهد نفس‌ آرامی‌ بکشد، تسلّط‌ یافت‌ و گفت‌: ای‌ پابرهنگانِ دنبال‌ رو حاکم‌ و ولیّ فقیهتان‌ ! ای‌ مردمان‌ بدون‌ ثروت‌ و شوکت‌، ای‌ آزادگان‌ وارسته‌ که‌ مدّت‌ ده‌ سال‌ بر من‌ لعنت‌ فرستادید و مرگ‌ باد گفتید، اینک‌ چنان‌ بدون‌ سر و صدا با دستهای‌ خودتان‌ نسلتان‌ را قطع‌ مینمایم‌ که‌ تا قرنها پدیده‌ حیاتی‌ شما خشکیده‌ گردد، و در میان‌ شما مردی‌ به‌ وجود نیاید و نتواند پا به‌ عرصه‌ حیات‌ گذارد تا قیامی‌ و اقدامی‌ و لبّیکی‌ گفته‌ شود ! و علیه‌ متکبّران‌ و مستکبران‌ شعاری‌ دهد، و اظهار زندگی‌ بنماید ! من‌ اصل‌ درخت‌ و شجره‌ را می‌خشکانم‌، با فریب‌ و خدعه‌ای‌ که‌ بر همۀ اهل‌ عالم‌ هویدا گردد!
من‌ که‌ باید هر ساله‌ میلیاردها دلار صرف‌ تجهیز آلات‌ و ادوات‌ جنگی‌ بنمایم‌ تا نگذارم‌ دشمنم‌ در برابرم‌ بایستد، اینک‌ با مقداری‌ مختصر از همان‌ بودجه‌ و هزینه‌، یک‌ میلیون‌ زن‌ و هشتاد هزار مرد شما را عقیم‌ میکنم‌،
مردانتان‌ را اخته‌ و زنانتان‌ را بی‌بار و بهره‌ چون‌ درختان‌ آفت‌ زده‌ و صاعقه‌ زده‌ جنگلها بجای‌ می‌گذارم‌. من‌ با صندوق‌ جهانی‌ پول‌ هر مرد شما و هر زن‌ شما را که‌ لوله‌هایش‌ را ببندد، پنجهزار، ده‌هزار تا بیست‌ هزار تومان‌ میدهم‌ و او جان‌ و هستی‌ و حیات‌ و زندگیش‌ را به‌ من‌ میفروشد.
حضرت‌ آیه‌ الله‌ خمینی‌ قدّس‌ الله‌ نفسه‌ که‌ حامی‌ ضعفا و مستمندان‌ و عائله‌مندان‌ بود، و این‌ قیام‌ را برای‌ رهائی‌ این‌ ملّت‌ ستمدیده‌ انجام‌ داد. در زمان‌ طاغوت‌ محمّد رضای‌ آریامهر، تبلیغ‌ « فرزند کمتر، زندگی‌ بهتر» صورتی‌ بیش‌ نبود و جدّی‌ عملی‌ نشد. زیرا محمد رضا پهلوی‌ در تحت‌ حکومت‌ آمریکا بود، و افراد و ارتش‌ و رعیّتش‌ افراد و رعیّت‌ آمریکا محسوب‌ می‌شدند، و قطع‌ نسل‌ آنها به صلاح‌ آمریکا نبود. چون‌ وجود دولت‌ قویّ در برابر روسیّه‌ و کمونیست‌ شوروی‌، هدف‌ اصلی‌ سیاست‌ انگلیس‌ در روی‌ کار آوردن‌ پدرش‌ رضاخان‌ پهلوی‌ و سپس‌ سیاست‌ آنها با آمریکا معاً بود. و لهذا دیدیم‌ در زمان‌ آریامهر سربازان‌ ایرانی‌ را به‌ نفع‌ آمریکا برای‌ جنگ‌ بعضی‌ از نواحی‌ مانند ظِفار و غیره‌ بدون‌ اطّلاع‌ خانواده‌شان‌ میبردند. در آنصورت‌ مقطوع‌ النّسل‌ ساختن‌ رعیّت‌ و ارتش‌ ایران‌ (خصوصاً که‌ جمعیّت‌ بمقدار فعلی‌ که‌ برای‌ مستکبران‌ وحشت‌ خیز باشد نبوده‌ است‌) مفید و منتج‌ نتیجه‌ نبود.
در دوران‌ حکومت‌ ولیّ فقیه‌، مردم‌ ایران‌ با عشق‌ و آزادی‌، و نبرد با خصم‌، و توان‌ شدید از جهت‌ عِدّه‌ و عُدّه‌: وَ أَعِدُّوا لَهُم‌ مَّا اسْتَطَعْتُم‌ مِّن‌ قُوَّهٍ
عاشقانه‌ به‌ اسلام‌ روی‌ آوردند، سطح‌ ازدواج‌ و تکثیر اولاد بر اساس‌ سنّت‌ رسول‌ الله‌ بالا گرفت‌ ؛ مردان‌ با تعدّد زوجات‌ از مخدّرات‌ شوهر کشته‌ در نبرد و غیر آن‌، و پسران‌ و دختران‌ با ازدواج‌ در حین‌ بلوغ‌، و نسل‌ رشد یافت‌ و اعلان‌ و اعلام‌ ارتش‌ بیست‌ میلیونی‌ سرداده‌ شد. روی‌ این‌ جهات‌ بود که‌ آتش‌ حسد و کینه‌ در دل‌ مخالفین‌ اسلام‌ و این‌ نهضت‌ قویم‌، روز به‌ روز افروخته‌ میگشت‌ تا ناگاه‌ به‌ بهانه‌های‌ واهی‌ و گفتار بدون‌ منطق‌ بر اساس‌ گفتار «مالتوس‌» که‌ دویست‌ سال‌ است‌ که‌ مرده‌ است‌، دست‌ به‌ از بین‌ بردن‌ جوانان‌ ما به‌ نام‌ اسلام‌ زدند.
دکتر حاج‌ عبّاسعلی‌ اُمیدی‌ وفّقه‌ الله‌ که‌ آناتومیکال‌ و کینیکال‌ پاتولوژیست‌ وحید و عالیقدر استان‌ خراسان‌ و رئیس‌ بانک‌ خون‌ استان‌ می‌باشد، و دارای‌ آزمایشگاه‌ تشخیص‌ طبّی‌ و آسیب‌ شناسی‌ است‌ که‌ به‌ خدمات‌ هماتولوژی‌، بیوشیمی‌، پارازیتولوژی‌، میکروبیولوژی‌، سرولوژی‌، هیستوپاتولوژی‌، سیتویاتولوژی‌ اشتغال‌ دارد، و از افراد مسلمان‌ نمازگزار و متعهّد و خدوم‌ به‌ عالم‌ اسلام‌ و انقلاب‌ است‌ و خدمات‌ ارزنده‌ وی‌ مشهود هر عالی‌ و دانی‌ می‌باشد و سوابق‌ محبّت‌ و مودّت‌ بین‌ حقیر و جناب‌ ایشان‌ از قدیم‌الایّام‌ برقرار است‌، روزی‌ به‌ او گفتم‌: شما با این‌ علوم‌ منحصرۀ بخود، چرا در این‌ سمینارها و مجالسی‌ که‌ برای‌ تقطیع‌ و عقیم‌ نمودن‌ ارحام‌ و ریشه‌کن‌ کردن‌ نطفه‌ مردان‌ تشکیل‌ می‌دهند شرکت‌ نمی‌نمائید ؛ و آراء طبّی‌ خود را شرح‌ نمی‌دهید ؟!
با کمال‌ تأسّف‌ گفت‌: آقا اصلاً ما را در این‌ سمینارها و نشست‌ها راه‌ نمی‌دهند !
و نیز می گفت‌: روزی‌ جوانی‌ برومند، هیکل‌دار، قویّ البنیه‌ در حدود سنّ سی‌سال‌ نزد من‌ آمد که‌ چون‌ لوله‌های‌ خود را بسته‌ بود و عارضه‌ای‌ پیدا نموده‌ بود علاجی‌ کنم‌.
حقّاً من‌ بر انسانیّت‌ و قوّه‌ و استعداد و سلامتی‌ مزاج‌ و زیبائی‌ رخسار و هیکل‌ نیکوی‌ او تأسّف‌ خوردم‌. آن‌ جوان‌ می‌گفت‌: من‌ برای‌ اسلام‌ و کمک‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ لوله‌های‌ خود را بسته‌ام‌ و دچار این‌ دردها و عوارض‌ و مشکلات‌ شده‌ام‌. چون‌ از هر طرف‌ در نماز جمعه‌ و جماعت‌ و در جرائد و در رادیوها و تلویزیونها مطالبی‌ را می‌گویند و نشان‌ میدهند که‌: یگانه‌ جهاد مردان‌ در راه‌ خدا اینست‌ که‌ خود را وازِکتومی‌ کنند.

رهبر کبیر و بنیان‌ گذار جمهوری‌ اسلامی‌ در 19 شهر شوّال‌ سنه‌ 1409 هجریّه‌ قمریّه‌ رحلت‌ نمودند، سه‌ ماه‌ و اندی‌ بیش‌ نگذشته‌ بود که‌ روزنامه‌ « اطّلاعات‌» یکشنبه‌ 16 شهر صفر 1410 (26 شهریور 1368) طیّ شماره‌ 18852 اعلام‌ کرد:
«رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ کشور: افزایش‌ بی‌رویّه‌ جمعیّت‌ و تخریب‌ بی‌ضابطه‌ منابع‌ طبیعی‌ حیات‌ انسان‌ را تهدید می‌کند.
دکتر منافی‌ معاون‌ رئیس‌ جمهور و رئیس‌ سازمان‌ محیط‌ زیست‌ کشور صبح‌ دیروز در یک‌ گفتگوی‌ مطبوعاتی‌ و رادیو تلویزیونی‌، برنامه‌های‌ در دست‌ اجرا و برنامه‌های‌ آیندۀ سازمان‌ را تشریح‌ کرد…
وی‌ سپس‌ به‌ عوامل‌ نابودی‌ محیط‌ زیست‌ اشاره‌ کرد و گفت‌: توسعه‌ بی‌رویّه‌ و ازدیاد نا متناسب‌ و لجام‌ گسیخته‌ جمعیّت‌ و دخالت‌ بی‌ضابطه‌ انسان‌ در طبیعت‌، حیات‌ طبیعی‌ و زندگی‌ بشر را تهدید می‌کند.»
این‌ ابتدای‌ امر بود و تا امروز که‌ 28 محرّم‌ الحرام‌ 1415 است‌ از جهت‌ کمکهای‌ بی‌حساب‌ صندوق‌ جهانی‌ و سازمان‌ بین‌ الملل‌ و تبلیغات‌ گسترده‌ داخلی‌، مطلب‌ را بجائی‌ رسانیده‌اند که‌ علاوه‌ بر استعمال‌ کاندوم‌، قرص‌، تزریق‌، نصب‌ آی‌.یو.دی‌ در رحمها و غیر ذلک‌ از انواع‌ عُقم‌ موقّتی‌، تنها یک‌ میلیون‌ زن‌ بارور را مقطوع‌ النّسل‌ نموده‌اند و هشتادهزار مرد بارور را عقیم‌ ساخته‌اند.
منبع: کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی (ره)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید