20 تا 30 سالگی؛ بهترين سنين بارداری

20 تا 30 سالگی؛ بهترين سنين بارداری

تنظيم خانواده روشي براي توانمندسازي خانواده‌هاست براي اينکه آگاهانه و آزادانه به تعداد دلخواه فرزند داشته باشند؛ به شکلي که سلامت مادر و کودک و خانواده در پي اين‌توانمندي ارتقا يابد. اين هفته مي‌خواهم از منافع تنظيم خانواده کمي بيشتر بگويم. شايد دانستن برخي نکات، انگيزه و پي‌گيري شما را در استفاده از روش‌ها بيفزايد. محدود کردن بارداري‌ها به بهترين دوره‌هاي سني براي بارداري و به تاخير انداختن اولين بارداري تا دوره سني مناسب، در خانم‌هايي که در سنين بسيار پايين ازدواج مي‌کنند، مي‌تواند از بسياري از بيماري‌ها و مرگ‌هاي دوران بارداري پيشگيري کند.
بهترين دوره سني براي بارداري 20 تا 30 سال است. خانم‌هايي که در دوره سني 15 تا 19 سالگي زايمان مي‌کنند، به ويژه خانم‌هاي با سن کمتر از 17 سال با خطرات بيشتري از بيماري و مرگ ناشي از پيامدهاي بارداري، از جمله قرار گرفتن در معرض خطر بيشتر ابتلاي به مسموميت دوران بارداري بوده که مي‌تواند به خطرهاي زياد و حتي مرگ زن باردار منجر شود.
با سرمايه‌گذاري براي تنظيم خانواده مي‌توان از بارداري در سنين پايين و نيز خطرات آن، پيشگيري نمود. مرگ ناشي از بارداري و زايمان در خانم‌هايي که در دوره سني 40 تا 44 باردار مي‌شوند، 5 برابر خانم‌هايي است که در دوره سني 20 تا 30 سال باردار مي‌شوند. از دلايل اين مساله، افزايش بيماري‌ها با افزايش سن است، بنابراين خانم‌هايي با سن بالاي 35 سال مي‌توانند با استفاده از خدمات تنظيم خانواده خود را از رويارويي با خطر بارداري‌هاي در اين سنين محافظت نمايند.
زياد شدن تعداد بارداري‌ها مي‌تواند براي سلامت مادر و کودک خطرناک باشد. بعد از زايمان‌هاي سوم و چهارم، احتمال خطرات به دنبال بارداري‌ها به شدت افزايش مي‌يابد. افزايش مرگ مادران پس از زايمان چهارم يا بيشتر، 5/1 تا 3 برابر احتمال مرگ مادر پس از زايمان دوم يا سوم است. با افزايش تعداد بارداري‌ها، خطر خون‌ريزي‌هاي هنگام زايمان، پارگي رحم يا بيماري‌هاي کليه زياد مي‌شود. مرگ مادر يکي از دردناک‌ترين حوادث براي هر خانواده بوده و سبب پاشيده شدن کانون خانواده خواهد شد.
آمار‌هاي سراسر جهان نشان‌دهنده اين است که وقتي استفاده از روش‌هاي مطمئن تنظيم خانواده در هر جامعه‌اي افزايش مي‌يابد، تعداد سقط‌ها و مرگ مادران به دنبال سقط کاهش خواهد يافت. وقتي يک خانم تمايلي به بارداري نداشته باشد، فراهم کردن خدمات تنظيم خانواده و استفاده درست و مرتب از روش‌هاي پيشگيري از بارداري باعث مي‌شود که اين فرد بتواند از خود در مقابل خطراتي که بارداري و زايمان مي‌تواند در پي داشته باشد، محافظت کند. در کشورهاي در حال توسعه، 25 درصد از موارد مرگ مادران، ناشي از مشکلات ناشي از بارداري و زايمان است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید