20 تا 30 سالگی؛ بهترین سنین بارداری

20 تا 30 سالگی؛ بهترین سنین بارداری

تنظیم خانواده روشی برای توانمندسازی خانواده‌هاست برای اینکه آگاهانه و آزادانه به تعداد دلخواه فرزند داشته باشند؛ به شکلی که سلامت مادر و کودک و خانواده در پی این‌توانمندی ارتقا یابد. این هفته می‌خواهم از منافع تنظیم خانواده کمی بیشتر بگویم. شاید دانستن برخی نکات، انگیزه و پی‌گیری شما را در استفاده از روش‌ها بیفزاید. محدود کردن بارداری‌ها به بهترین دوره‌های سنی برای بارداری و به تاخیر انداختن اولین بارداری تا دوره سنی مناسب، در خانم‌هایی که در سنین بسیار پایین ازدواج می‌کنند، می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها و مرگ‌های دوران بارداری پیشگیری کند.
بهترین دوره سنی برای بارداری 20 تا 30 سال است. خانم‌هایی که در دوره سنی 15 تا 19 سالگی زایمان می‌کنند، به ویژه خانم‌های با سن کمتر از 17 سال با خطرات بیشتری از بیماری و مرگ ناشی از پیامدهای بارداری، از جمله قرار گرفتن در معرض خطر بیشتر ابتلای به مسمومیت دوران بارداری بوده که می‌تواند به خطرهای زیاد و حتی مرگ زن باردار منجر شود.
با سرمایه‌گذاری برای تنظیم خانواده می‌توان از بارداری در سنین پایین و نیز خطرات آن، پیشگیری نمود. مرگ ناشی از بارداری و زایمان در خانم‌هایی که در دوره سنی 40 تا 44 باردار می‌شوند، 5 برابر خانم‌هایی است که در دوره سنی 20 تا 30 سال باردار می‌شوند. از دلایل این مساله، افزایش بیماری‌ها با افزایش سن است، بنابراین خانم‌هایی با سن بالای 35 سال می‌توانند با استفاده از خدمات تنظیم خانواده خود را از رویارویی با خطر بارداری‌های در این سنین محافظت نمایند.
زیاد شدن تعداد بارداری‌ها می‌تواند برای سلامت مادر و کودک خطرناک باشد. بعد از زایمان‌های سوم و چهارم، احتمال خطرات به دنبال بارداری‌ها به شدت افزایش می‌یابد. افزایش مرگ مادران پس از زایمان چهارم یا بیشتر، 5/1 تا 3 برابر احتمال مرگ مادر پس از زایمان دوم یا سوم است. با افزایش تعداد بارداری‌ها، خطر خون‌ریزی‌های هنگام زایمان، پارگی رحم یا بیماری‌های کلیه زیاد می‌شود. مرگ مادر یکی از دردناک‌ترین حوادث برای هر خانواده بوده و سبب پاشیده شدن کانون خانواده خواهد شد.
آمار‌های سراسر جهان نشان‌دهنده این است که وقتی استفاده از روش‌های مطمئن تنظیم خانواده در هر جامعه‌ای افزایش می‌یابد، تعداد سقط‌ها و مرگ مادران به دنبال سقط کاهش خواهد یافت. وقتی یک خانم تمایلی به بارداری نداشته باشد، فراهم کردن خدمات تنظیم خانواده و استفاده درست و مرتب از روش‌های پیشگیری از بارداری باعث می‌شود که این فرد بتواند از خود در مقابل خطراتی که بارداری و زایمان می‌تواند در پی داشته باشد، محافظت کند. در کشورهای در حال توسعه، 25 درصد از موارد مرگ مادران، ناشی از مشکلات ناشی از بارداری و زایمان است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید