صدقه از زبان شيطان

صدقه از زبان شيطان

اگر چه شيطان با دادن صدقه مخالفت مي كند و از كساني كه مي خواهند از مال خود به نيازمندان ببخشند جلوگيري مي نمايد، اما وقتي كه از ويژگي هاي صدقه دادن از او مي پرسند، حقيقت و منافع صدقه را بيان مي كند. در يك ديدار، حضرت رسول صلي الله عليه و آله وسلم چند سؤ ال از او كردند، او همه را جواب داد. يكي از سؤ ال ها اين بود كه حضرت فرمود: اي ملعون ! صدقه دادن امت من نزد تو چگونه است و منافع صدقه چيست ؟ شيطان در جواب حضرت عرض كرد: يا رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم ! در صدقه دادن امت تو شش خصلت و منفعت است . اول اين كه ، با صدقه و بخشش كردن ، نه تنها مال انسان كم نمي شود، بلكه هر روز بر دارايي صدقه دهنده افزوده مي شود. دوم اين كه ، به واسطه صدقه دادن ، عمر طرف زياد و مرگ هاي ناگهاني و حوادث ناگوار از او برطرف مي گرددـ حديثي در اين باره وارد شده كه صدقه دادن هفتاد نوع بلا را برطرف مي كند. ـ سوم ، با صدقه دادن توانگري پيدا مي شود و فقر و ناداري از بين مي رود. چهارم ، صدقه به صاحبان و صدقه دهندگان خود تندرستي مي دهد، از دردها و رنج هاي گوناگون نجات مي يابند. پنجم ، كفه اعمال صدقه دهندگان در روز قيامت سنگين مي شود و به خوبي و بدون ترس از پل صراط مي گذرند. ششم ، صدقه در روز قيامت ديواري مي شود بين آتش جهنم و بخشش ‍ كنندگان ، به طوري كه آتش جهنم نمي تواند به آنان اذيت رساند. نيز آن حضرت در اين باره فرمودند: صدقه دادن پشت و كمر شيطان را مي شكند. درباره گفته هاي شيطان روايات زيادي در كتاب هاي حديث موجود است مي توان از آنها استفاده كرد. هم چنين آن حضرت فرمود: درباره وصي و جانشين من اميرالمؤمنين عليه السلام چه مي گويي ؟ آيا تا حال بر او دست يافته اي ؟ عرض كرد: من هرگز بر آن حضرت دست نيافته ام و نخواهم يافت . فقط راضيم كه او مرا به حال خود واگذارد و اذيتم نكند؛ تاب ديدار آن حضرت را ندارم ، چون او را ببينم مانند پنبه اي كه در آتش افتد و بسوزد، مي سوزم.
شيطان در کمين گاه/نعمت الله صالحي حاجي آبادي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید