صدقه از زبان شیطان

صدقه از زبان شیطان

اگر چه شیطان با دادن صدقه مخالفت می کند و از کسانی که می خواهند از مال خود به نیازمندان ببخشند جلوگیری می نماید، اما وقتی که از ویژگی های صدقه دادن از او می پرسند، حقیقت و منافع صدقه را بیان می کند. در یک دیدار، حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم چند سؤ ال از او کردند، او همه را جواب داد. یکی از سؤ ال ها این بود که حضرت فرمود: ای ملعون ! صدقه دادن امت من نزد تو چگونه است و منافع صدقه چیست ؟ شیطان در جواب حضرت عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ! در صدقه دادن امت تو شش خصلت و منفعت است . اول این که ، با صدقه و بخشش کردن ، نه تنها مال انسان کم نمی شود، بلکه هر روز بر دارایی صدقه دهنده افزوده می شود. دوم این که ، به واسطه صدقه دادن ، عمر طرف زیاد و مرگ های ناگهانی و حوادث ناگوار از او برطرف می گرددـ حدیثی در این باره وارد شده که صدقه دادن هفتاد نوع بلا را برطرف می کند. ـ سوم ، با صدقه دادن توانگری پیدا می شود و فقر و ناداری از بین می رود. چهارم ، صدقه به صاحبان و صدقه دهندگان خود تندرستی می دهد، از دردها و رنج های گوناگون نجات می یابند. پنجم ، کفه اعمال صدقه دهندگان در روز قیامت سنگین می شود و به خوبی و بدون ترس از پل صراط می گذرند. ششم ، صدقه در روز قیامت دیواری می شود بین آتش جهنم و بخشش ‍ کنندگان ، به طوری که آتش جهنم نمی تواند به آنان اذیت رساند. نیز آن حضرت در این باره فرمودند: صدقه دادن پشت و کمر شیطان را می شکند. درباره گفته های شیطان روایات زیادی در کتاب های حدیث موجود است می توان از آنها استفاده کرد. هم چنین آن حضرت فرمود: درباره وصی و جانشین من امیرالمؤمنین علیه السلام چه می گویی ؟ آیا تا حال بر او دست یافته ای ؟ عرض کرد: من هرگز بر آن حضرت دست نیافته ام و نخواهم یافت . فقط راضیم که او مرا به حال خود واگذارد و اذیتم نکند؛ تاب دیدار آن حضرت را ندارم ، چون او را ببینم مانند پنبه ای که در آتش افتد و بسوزد، می سوزم.
شیطان در کمین گاه/نعمت الله صالحی حاجی آبادی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید