نماز و تقوا

نماز و تقوا

وان أقیموا الصّلوه و اتّقوه و هو الّذی الیه تحشرون.
(و نیز به ما فرمان داده شده به) این که نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید و تنها او است که به سویش محشور خواهید شد.
«انعام ، 72»
در این آیه دستور داده شده که نماز را برپا دارید و تقوا را پیشه کنید.
به ما گفته‌اند در برابر پروردگار عالمیان تسلیم شده و نماز به پای داشته از او بپرهیزید با ذکر کلمه (و اتقوه) تمامی عبادات و عملیات دین را خلاصه کرد و تنها از میان آنها نماز را اسم برد برای ان اهمیّتی که داشته و عنایتی که خداوند در امر آن دارد چه اهتمام قرآن شریف نسبت به نماز جای هیچ تردید نیست.[1][1] . المیزان، ج 7، ص 231؛ نمونه، ج 5، ص 298.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید