نماز و تقوا

نماز و تقوا

وان أقيموا الصّلوة و اتّقوه و هو الّذي اليه تحشرون.
(و نيز به ما فرمان داده شده به) اين كه نماز را برپا داريد و از او بپرهيزيد و تنها او است كه به سويش محشور خواهيد شد.
«انعام ، 72»
در اين آيه دستور داده شده كه نماز را برپا داريد و تقوا را پيشه كنيد.
به ما گفته‌اند در برابر پروردگار عالميان تسليم شده و نماز به پاي داشته از او بپرهيزيد با ذكر كلمه (و اتقوه) تمامي عبادات و عمليات دين را خلاصه كرد و تنها از ميان آنها نماز را اسم برد براي ان اهميّتي كه داشته و عنايتي كه خداوند در امر آن دارد چه اهتمام قرآن شريف نسبت به نماز جاي هيچ ترديد نيست.[1][1] . الميزان، ج 7، ص 231؛ نمونه، ج 5، ص 298.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید