اهمیت نماز

اهمیت نماز

قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:اول ما افترض الله على امتى ، الصلوات الخمس و اول ما یرفع من اعمالهم ، الصلوات الخمس و اول ما یساءلون عنه ، الصلوات الخمس ؛
اولین چیزى که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهاى پنج گانه است و اولین چیزى که از اعمال ایشان بالا برده مى شود، نمازهاى پنج گانه است و اولین چیزى که نسبت به آن مورد سؤ ال واقع مى شوند، نمازهاى پنج گانه است .
(کنزالعمال ، ج 7، حدیث 1885)
برترى نماز
قال على – علیه السلام -:اوصیکم بالصلاه و حفظها، فانها خیرالعمل و هى عمود دینکم ؛
شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش مى کنم ، زیرا نماز برترین عمل و ستون و اساس دین شما است (میزان الحکمه ، ج 5، ص 468، بحارالانوار، ج 82، ص 209)
معراج مؤ من
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الصلوه ، معراج المؤ من ؛
نماز، معراج مؤ من است .
(کشف الاسرار، ج 2، ص 676، سرالصلوه ، ص 7، اعتقادات مجلسى ، ص 29)
نماز نور مؤمن
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الصلوه نور المؤ من ؛
نماز نور مؤ من است .
(شهاب الاخبار، ص 50، نهج الفصاحه ، ص 396)
نشانه ایمان
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:علم الایمان الصلوه ؛
علامت و نشانه ایمان نماز است .
(شهاب الاخبار، ص 59)
نماز ستون دین
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:الصلوه عماد دینکم ؛
نماز، پایه و ستون دین شما است .
(میزان الحکمه ، ج 5، ص 370)
تقرب به وسیله نماز
قال الکاظم – علیه السلام -:افضل ما یتقرب به العبد الى الله بعد المعرفه به ، الصلوه ؛
بهترین چیزى که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهى تقرب پیدا مى کند، نماز است .
(تحف العقول ، ص 455)
پرچم اسلام
قال رسول الله – صلى الله علیه و آله -:علم الاسلام الصلاه ؛
نماز، پرچم اسلام است .
(کنزالعمال ، ج 7، ص 279، حدیث 1887)
نماز وسیله تقرب مؤمن
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:ان الصلوه قربان المؤ من ؛
همانا نماز خواندن وسیله نزدیکى مؤ من به خداست .
(کنزالعمال ، حدیث 18907)
نماز و پایه هاى دین
قال الباقر – علیه السلام -:بنى الاسلام على خمس : الصلوه و الزکوه ، و الصوم و الحج و الولایه ؛
اسلام بر روى پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ، زکات ، حج ، ولایت .
(کافى ، ج 2، ص 17)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید