موانع قبولی نماز

موانع قبولی نماز

کینه به والدین مانع نماز
قال الصادق – علیه السلام -:من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلوه ؛
هر کس با چشم بغض و کینه به پدر و مادر خود که به وى ستم کرده اند، نگاه کند، نمازش در پیشگاه الهى نامقبول است .
(اصول کافى ، ج 2، ص 349)
سه گروه نمازش بالا نمى رود
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:ثلاثه لاتجاوز صلاتهم اذانهم : العبد الابق حتى یرجع و امراه باتت و زوجها علیها ساخط و امام قوم و هم لها کارهون ؛
سه نفر نمازشان از گوشهایشان بالاتر نمى رود:
1 – بنده فرارى تا باز گردد.
2 – زنى که شب بخوابد و شوهرش بر او خشمگین باشد.
3 – و پیشواى قومى که آن قوم از او متنفر باشند.
(نهج الفصاحه ، ص 248، حدیث 1222)
شرب خمر مانع نماز
قال الصادق – علیه السلام -:لاتقبل صلوه شارب الخمر اربعین یوما الا ان یتوب ؛
نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر این که توبه کند.
(بحارالانوار، ج 84، ص 317.میزان الحکمه ، ج 5، ص 388)
انجام نماز براى خودنمایى
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:من صلى صلوه یرائى بها فقد اشرک ؛
کسى که براى خودنمایى نماز بخواند، مشرک است .
(تفسیر قرطبى ، ج 10، ص 71)
مال حرام مانع قبولى نماز
عن النبى – علیه السلام -:ان الله ملکا ینادى على بیت المقدس کل لیله : من اکل حراما ما لم یقبل الله منه صرفا و لاعدلا و الصرف ، النافله و العدل ، الفریضه ؛
همانا براى خداوند (از جانب ایشان ) فرشته اى که هر شب بر بیت المقدس پیام مى دهد، آن کسى که حرامى (اندک مال حرامى ) بخورد، خداوند از او نه صرفى و نه عدلى را قبول خواهد کرد.صرف نماز نافله است و عدل ، نماز واجب .
(بحارالانوار، ج 103، ص 16)
نماز و زکات
قال الصادق – علیه السلام -:…و لاصلوه لمن لا زکوه له ؛
…و کسى که زکات خود را نمى پذیرد، نمازش پذیرفته نیست .
(بحارالانوار، ج 84، ص 252)
غیبت مانع قبولى نماز
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:من اغتاب مسلما او مسلمه لم یقبل الله صلوته و لاصیامه اربعین یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه ؛
هر کس که غیبت مرد یا زن مسلمانى را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ، مگر این که غیبت شونده او را ببخشاید.
(بحارالانوار، ج 75، ص 258)
روزه مانع نماز
قال الکاظم – علیه السلام -:لاتصم صوما یمنعک من الصلوه ، فان الصلوه احب الى الله من الصیام ؛
روزه مستحبی را که مانع انجام نماز مى شود نگیر، چرا که نماز در پیشگاه خدا بهتر ازروزه است .
(مستدرک الوسائل چاپ جدید، ج 2، ص 43)
دروغ ، مانع نماز شب
قال الصادق – علیه السلام -:ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بها صلاه اللیل ؛
همانا مردى دروغ مى گوید، پس به خاطر آن دروغگویى از نماز شب محروم مى شود.
(میزان الحکمه ، ج 5، ص 422)
نگاه بیجا، مانع کمال نماز
فیما اوحى الله الى داود: لربما صلى العبد فاضرب بها وجهه و احجب عنى صوته اتدرى من ذلک یا داود؟ذلک الذى یکثر الالتفات الى حرم المؤ منین بعین الفسق و ذلک الذى حدثته نفسه لو ولى امرالضرب فیه الاعناق ظلما ؛
خداوند تبارک و تعالى به حضرت داود (ع ) وحى نمود که : اى داوود چه بسا بنده اى به نماز مى ایستد و نماز مى خواند و من آن نماز را به صورتش مى زنم و صدایش را از خودم دور داشته به طورى که صداى قرائتش به من نرسد.اى داوود! آیا مى دانى آن نمازگزار کیست ؟ او کسى است که زیاد به خانه ها و حریم مؤ منین با چشم فسق نگاه مى کند و این کسى است که نفسش او را وسوسه مى کند به اینکه اگر امیر و حاکم بر مردم بشود از راه ظلم گردنها را بزند.
(بحارالانوار، ج 84، ص 257)
نماز و آزردن همسر
قال رسول الله – صلى الله علیه وآله -:من کان له امرئه توذیه لم یقبل الله صلاتها و لاحسنه من عملها حتى تعینه و ترضیه و ان صامت الدهر… و على الرجل مثل ذلک الوزر اذا کان لها مؤذیا ظالما ؛
کسى که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهى قرار نمى گیرد، مگر آن که به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گرچه همشه روزه دار باشد والبته شوهر نیز داراى همین نوع از عقاب است و در صورتى که همسر خویش را بیازارد و به او ظلم روا دارد.
(وسائل الشیعه ، ج 14، ص 116)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید