نماز برای آمرزش گناهان

نماز برای آمرزش گناهان

دو ركعت بجا آورد، در هر ركعت شصت مرتبه سوره ي توحيد را بخواند، چون از نماز فارغ شود گناهانش آمرزيده شود.[1] نماز ديگر در آمرزش گناهان
نماز ديگر شيخ طوسي در مصباح در اعمال روز جمعه گفته روايت شده از عبدالله بن مسعود كه گفت رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: هر كسي كه در روز جمعه بعد از نماز عصر دو ركعت نماز گزارد، بخواند در ركعت اول فاتحه و آيه الكرسي و سوره ي فلق بيست و پنج مرتبه و در ركعت دوم بعد از حمد سوره ي توحيد و ناس بيست و پنج مرتبه، و چون از نماز فارغ شود بيست و پنج مرتبه بگويد: « لاحول و لا قوة الا بالله العلي العظيم»، از دنيا بيرون نرود تا بنماياند حق تعالي بهشت را در خواب به او، و ببيند مكان خود را در بهشت.[2]


[1] . مفاتيح الجنان، ص 484.
[2] . مفاتيح الجنان، ص 485.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید