اندازه معيشت

اندازه معيشت

روزي رسول خدا صلي اللّه عليه و آله با همراهان خود در صحرا عبور مي كرد كه به شترباني گذر كرد، كسي را فرستاد تا از او شير بخواهد. شتربان گفت : آنچه در سينه شترهاست صبحانه قبيله است و آنچه در ظرف هاست شام آنهاست . رسول خدا صلي اللّه عليه و آله گفت : خدايا مال و فرزندانش را زياد گردان . آنگاه به راه افتادند تا به چوپاني رسيدند. حضرت كسي را فرستاد تا از او شير بگيرد. چوپان گوسفند را دوشيد و هرچه در ظرف داشت در ظرف پيامبر صلي اللّه عليه و آله ريخت و گوسفندي هم براي آن حضرت فرستاد و عرض كرد: همين اندازه نزد ما بود اگر بيشتر هم بخواهيد به شما مي دهيم . رسول خدا صلي اللّه عليه و آله گفت : خدايا او را به اندازه كفاف روزي ده . يكي از اصحاب عرض كرد: يا رسول اللّه ! براي كسي كه به شما چيزي نداد دعائي كردي كه همه ما آن را دوست داريم و براي كسي كه حاجت تو را برآورده ساخت دعائي كردي كه همه ما آن را ناخوش مي داريم . رسول خدا صلي اللّه عليه و آله فرمود: آنچه كم و كافي باشد بهتر از زيادي است كه دل را مشغول دارد. خداوندا محمد و آل محمد را به اندازه كفاف روزي عطا فرما.


قصه هاي تربيتي چهارده معصوم(عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید