امام زمان از منتظران ظهور، چه انتظاراتی دارد؟

امام زمان از منتظران ظهور، چه انتظاراتی دارد؟

از آنجا كه حضرت ولی‌عصر، جانشین رسول خدا و نمونه‌ای زنده از شخصیت و مَرام رسول اكرم است؛ بنابراین، خواسته حضرت ولی‌عصر، خواسته رسول خدا و درنهایت خواسته خداست. ما كه ولایت خداوند و رسول و امامان معصوم را بر ولایت خودمان مقدّم می‌داریم، باید انتظار آنها را برآورده سازیم و همواره مطیع دستورات آنها باشیم.
از جمله انتظاراتی كه همواره مدّ‌نظر آن حضرات بوده، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
• رهایی از جهل؛
• معرفت نفس و خودشناسی؛
• شناخت حق و باطل؛
• انجام واجبات؛
• دوری از محرمّات؛
• برآورده‌ساختن رضا و خشنودی معصومین؛
• تولّی و تبری را چه در قلب و چه درعمل حفظ كنیم؛
• حجّت آن حضرت را بر حجّت دنیا و مال و جاه و شهرت و… مقدم بداریم و همه تعلّقات را الهی كنیم.
باید در حبّ محبوب، ذوب شویم و چه خوب است که خواسته‌های محبوب را از زبان خود او بشنویم و آن شویم که او می‌خواهد.
حضرت می فرمایند:
«بار پروردگارا! توفیق طاعت و دوری از معصیت و توفیق صدق و اخلاق در نیّت و عرفانِ مرام عنایت فرما».
«خداوندا! ما را بر صراط هدایت و استطاعت موفّق بدار».
«پروردگارا! سخن ما را به صحّت و حكمت مستحكم، قلوب ما را از دانش و معرفت لبریز و شكم‌های ما را از حرام و آنچه نزدیك به حرام است، پاك كن و دستان ما را از ستمكاری و سرقت نگه‌دار. چشم و بینایی ما را از فجور و خیانت، گوش‌های ما را از شنیدن لغو و غیبت مؤمنان، حفظ فرما».

معرفی منابع برای مطالعه بیشتر
• پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی، دبیر همدانی؛
• انتظارات حضرت مهدی از شیعیان، سیّد جواد رضوی؛
• وظایف‌الشیعه فی زمن‌الغیبة، احمد زاده‌حسینی؛
• انتظارات امام زمان، سیّد مهدی شمس‌الدین؛
• وظایف منتظران، واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمكران.

مطالب مشابه