علی علیه السلام ستمگر نیست

علی علیه السلام ستمگر نیست

هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله در یمن بود، روزی چند نفر بر آن حضرت وارد شده ، نزاع خود را چنین مطرح کردند : اسب یکی از آنان گریخته و به مردی لگد زده و او را کشته است . صاحب اسب گواه آورد که اسب ، خود از خانه فرار کرده است . علی علیه السلام حکم به عدم ضمان نمود اولیای مقتول از یمن به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: علی در حق ما ظلم نموده و خون بهای کشته ما را پایمال کرده است . پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود: علی ستمگر نیست ، و برای ستم نمودن آفریده نشده است و ولایت و خلافت پس از من از آن اوست ، حکم و سخنش حق ، و منکر ولایتش کافر است.
قضاوتهای امیر المومنین(ع) / محمد تستری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید